Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 31 december 2012

Winkelcentrum onveilig!?

Beste Theo,

Op het einde van het jaar moet me dit nog even van het hart.
Regelmatig worden er portomonnees gerold op het Churchill winkel centrum.

Ik ken al drie gevallen, helaas een van heel dicht bij, namelijk mijn vrouw. Had net geld gepind,helemaal dagen overstuur: ID kaart.  Rijbewijs bankpassen enz ,

Gebeurd woensdag, politie gebeld,kan vrijdag pas aangifte doen.

Dan word ze nog een keer door de Gemeente Bestolen 120 euro vermissingskosten!

Alsof het al niet erg genoeg is.  Hij is niet vermist, hij is gestolen!
De handhaving is hier zoek. Politie zie je niet op het winkel centrum.

zondag 30 december 2012

Oranjebuurtcomité: Nadere info over alternatieve parkeergarage

Brief aan de bewoners van de Oranjebuurt in Dieren 

Geachte Oranjebuurtbewoners

De discussie rond de parkeergarage is in volle gang.

Wij informeren u over de laatste stand van zaken, nieuwe inzichten, meer duidelijkheid, en geven u hiermee kijk op wat er staat te gebeuren in de wijk.
Klik op de afbeelding om te vergroten

vrijdag 28 december 2012

De sof van 2012: Nieuw Bergstein in Ellecom

Klik op de afbeelding om te vergroten
"Nieuw Bergstein", het Ellecomse kulturhus, blijkt minder "multifunctioneel" dan gedacht. In oktober werd de multifunctionele accommodatie in gebruik genomen. 

De verenigingen en clubs verruilden hun domicilie in het oude dorpshuis voor Nieuw Bergstein dat zij samen met de Anne Frank school, peuterspeelzaal Robbedoes en buitenschoolse opvang Binnenstebuiten delen. Krap twee maanden later blijkt het gebouw niet aan de verwachtingen te voldoen. De gemeente heeft een klomp stenen gemetseld waarbij de ontwerpers het doel van het gebouw uit het oog hebben verloren. 

Muziek

Zonder “Er zit muziek in het hart van Dieren” is de Traverse niet compleet. Ik miste haar verfrissende geluid al. Gelukkig, mijn zorg was voorbarig. De BenW-supportersvereniging is alive-and-kicking en gaat weer vol op het orgel. Samen met enkele andere organisaties, we zullen ongetwijfeld nog horen welke dat zijn, blazen de muzikale vrienden de loftrompet over het volhardende college. Alsof er sinds 2007 helemaal niets is veranderd. De Steegse stuurbikkels hebben er toch maar mooi voor gezorgd dat Dieren een lange tunnelbak krijgt en het is maar goed dat het blik in de Oranjegarage wordt opgeborgen. Een waarlijk briljante zet! Zo krijgt Dieren een volwaardig intercitystation. Dat alternatieve plan van Lentink slaat volgens de dirigent nergens op. Kansloos! En, ik meld het maar even, het orkest heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met de Gezamenlijke Belangen Organisaties te maken. Hoewel die naam dat wel suggereert.

zaterdag 22 december 2012

"Sprekende" illustraties Traverse Dieren

Door: Joop Zijlstra

Geen betere illustratie van bezwaren tegen plan ‘Traverse Dieren’ dan de folder die iedereen in Dieren e.o. thuis kreeg toegestuurd. Neem hem er bij!

De tekst N348/N786 bevat de hoofdaanklacht.

De provincie heeft een stuk van haar N786 bij het plan getrokken, zonder geld te fourneren voor de onderdoorgang van dat stuk weg onder het spoor. Natuurlijk is er dan geld tekort voor een volwaardige oplossing bij het NS-station Dieren, waar alles om begonnen was.
Laat de beelden op het binnenblad maar spreken. Een keuze. 

vrijdag 21 december 2012

21 december


Hoort, hoort, het einde der tijden is gekomen. Aardbevingen, omklappende polen, plotselinge klimaatverandering, orkanen, hels vuur dat op ons neerdaalt en andere vreselijke rampen zijn ons deel. De tekenen zijn overal en voor iedereen waarneembaar. Oorlog, geweld, ziekte en honger teisteren de mensheid en we huiveren bij ijzingwekkende berichten over kannibalisme. Asteroïde Toutatis scheerde vorige week op slechts 96.000 kilometer tussen de aarde en de maan door. Als een verkenner van een grote zwerm broertjes en zusjes die op de aarde afstormt. En voor een goed verstaander is de stranding van een bultrug geen toeval. Dat kan maar één ding betekenen. Het einde der tijden is nabij. De Mayakalender eindigt nou eenmaal op 21 december 2012 als de zon en de aarde op één lijn naar de kern van de Melkweg staan. Bovendien wijzen uitspraken van Nostradamus en geschriften van antieke Egyptische sekten in dezelfde richting. Dus ontkennen helpt niet.

donderdag 20 december 2012

Als je 'n GBA-adres hebt dan hoor je daar ook te wonen


Co Verdaas (2008, De Steeg, Atelier Verdaas)
De Gelderse Staten debatteerden gisteren over de affaire Verdaas.  Een motie van wantrouwen tegen Gedeputeerde Staten werd met 11 stemmen vóór (SP, PVV, Partij voor de Dieren) en 43 stemmen tegen verworpen. SP, PVV en PvdD vonden dat Gedeputeerde Staten verkeerde informatie over de woonplaats van Verdaas aan Provinciale Staten hadden verstrekt.

Het ging dus om de vraag of Gedeputeerde Staten iets in deze kwestie te verwijten zijn. 

Het debat leek af en toe te gaan over de vraag hoeveel engeltjes er op de punt van een naald passen.

woensdag 19 december 2012

Nieuwsbrief Traverse - december 2012

Voor geïnteresseerden. Onderstaande Nieuwsbrief over de Traverse van de provincie en de gemeente is in Dieren verspreid.

Met dank aan Cor van der Meijden - @dailycor


 Klik op een afbeelding om te vergroten

Traverse - vragen


Het valt me mee. Althans het aantal vragen dat op de website Traverse Dieren wordt gesteld. De antwoorden zijn voorspelbaar. 

Ik had de volgende vraag gesteld:

"Waarom wordt de N348 bij Hof te Dieren verlegd?" 

dinsdag 18 december 2012

Traverse Dieren - Geneuzel in de marge

Titaan
Recent was in de pers het bericht te lezen dat de provincie Gelderland een boete was opgelegd door het Rijk, Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro die in mindering moet  worden gebracht op de verstrekte subsidie voor het Project Traverse. Niet  afgedragen BTW of iets dergelijks. “Knokken voor miljoenen” staat boven het bericht. Onze mannetjesputters van de provincie houden er van om bij zo’n aantijging er met hun volle gewicht tegenaan te gaan. 

Nog niet zo lang geleden viel de keuze voor de Traverse op variant 3a-lang, maar dat ging wel gepaard met zorgelijke geluiden. De provincie komt met deze variant een paar miljoen tekort op het budget. Maar dezelfde mannetjes en niet te vergeten de vrouwtjes  proberen dat te vinden in “een herschikking van het wegenfonds.” Ook daar zijn ze goed in. Iets herschikken van vestzak naar broekzak.

maandag 17 december 2012

Oranjebuurtcomité: GEEN DRAAGVLAK

Mevr. C. Gal , onze “Oranjebuurtkoningin”, heeft jl. 11 december voor de tweede keer een hele stapel petities bij de Gemeenteraad namens het Oranjebuurtcomité ingediend.
Iedere dag komen er petities tegen de parkeergarage binnen. Op dit moment zegt 42% van de Oranjebuurtbewoners “NEE, GEEN PARKEERGARAGE IN DE ORANJEBUURT”.

Met de coördinerend wethouder voor Dieren en in het bijzonder voor de Oranjebuurt en de burg. Willemsestraat Ron König val je van de ene verbazing in de andere. In de afgelopen maanden kwam er iedere week een verandering of wijziging van het plan. Er is in iedere straat in de Oranjebuurt al eens een proefballonnetje opgelaten. Wie krijgt deze week de toegang of de uitrit van de parkeergarage? Na de ter visie legging van het bouwplan heeft de wethouder nog een half jaar nodig om het plan uit te werken. Als je als bewoner een bouwplan indient krijg je daar de kans niet voor.

vrijdag 14 december 2012

Virus

Afgelopen weekeinde had ie me te pakken. Waarschijnlijk nog eerder. Ik was de dagen ervoor al zo sjagerijnig als de pest en ik wist niet waarom. Zondag sloeg het virus genadeloos en in volle hevigheid toe. Koortsaanvallen, hoofd vol watten, zo slap als een dweil en alles deed me zeer. Zo heftig was ik nog nooit door de griep aangepakt. Alle energie werd gespendeerd aan het gevecht tussen m’n afweersysteem en de valse indringer. Hij had niet alleen mij te pakken. Mijn vrouw was al eerder uitgeschakeld met een ander nog gemener virus en mijn kinderen kregen net als ik ook de volle laag. De uitzending van Politiek Rheden Live had er ook onder te leiden. Enkele genodigden waren eveneens gevloerd. Gelukkig kwam dat nog goed. Ja, denkt u: Wat moet ik met dit gewauwel? Zoek ’t even lekker uit. Gelijk heeft u maar het is voor mij een vorm van therapie. Een vijand die mij te sterk is. Het vreet aan me dat ik hulpeloos moet toezien dat er wat met me gebeurt zonder dat ik er wat aan kan doen.

donderdag 13 december 2012

TraverseGisteren hebben de gemeente Rheden (König) en de provincie (Bieze) de samenwerkingsovereenkomst Traverse Dieren getekend. De Gelderlander meldt tevens de geboorte van de website Traverse Dieren. Die is volgens de krant gisteren (woensdag 12/12/12) de lucht ingegaan. Vreemd! Ik heb de link naar de site al maanden in mijn “favorites” staan. Dus ik vrees dat de verslaggever zich door Bieze en/of König wat op de mouw heeft laten spelden*).

woensdag 12 december 2012

Hart in Takt - Inspraak 4 december


HART  in  TAKT
Datum             Dieren, 4 december 2012
Ons kenmerk     2012-12-04-1
Betreft            Inspraak reactie / traverse Dieren inrichting Stationsgebied


Geachte college en raad,

Drie weken geleden heb ik u – namens de stichting Hart in Takt- het alternatieve plan van de parkeergarage bij het station aan de zuidkant aangeboden. Veel mensen vinden dit een heel logisch plan. De media heeft hier ook veel aandacht aangeschonken .

Hart in Takt - Petitie


Geachte Oranjebuurt Bewoner,

Hierbij bezorgen wij u namens het Oranjebuurt Comité , Gezamenlijke Belangen Organisaties (GBO) en Stichting Hart in Takt een petitie.

Wij vragen u deze te ondertekenen zodat wij die aan de Gemeente Rheden en Provincie Gelderland kunnen aanbieden. Dit formulier wordt een dezer dagen bij u opgehaald of , hier volgen een aantal andere mogelijkheden:

Hart in Takt - Alternatief Parkeergarage


Hart in Takt

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
Aan Provinciale Staten van Gelderland
Aan de leden van de commissie MIE
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden
Aan de Gemeenteraad van Rheden
Aan provinciale projectleider M. Schurink
Aan gemeentelijke projectleider M. Kloppenburg

datum           Dieren, 8 november 2012
ons kenmerk  2012-11-08 -1
betreft          Traverse Dieren, inrichting Stationsgebied

Geachte dames, heren,

De Stichting Hart in Takt is een van de groepen  die aangesloten bij de gezamenlijke belangenorganisatie GBO.

Verheugd hebben wij vernomen dat de realisatie van het plan Traverse met een “lange bak” steeds vastere vorm aanneemt.

De Stichting Hart in Takt komt met een alternatief voor de inrichting van het stationsgebied bij de Traverse Dieren

dinsdag 11 december 2012

Bezint voor ge verder gaat

Door: Joop Zijlstra

(brief aan Gedeputeerde Staten)

U bent voornemens om op dinsdag 11 december vast te stellen het inpassingsplan ‘Traverse Dieren’.
Ik beveel u bij dezen dringend aan om dat (nog) niet te doen.

Waarom kunt u dat beter (nog) niet doen?
Aan de westzijde van het plan speelt de kwestie van een onnodige wegverlegging voor zes miljoen euro ter facilitering van de particuliere stichting Twickel (projectontwikkelaar).
In het middenstuk van het plan is er mede daardoor te weinig geld voorhanden voor een volwaardige oplossing van de (verkeers)problematiek in Dieren nabij het NS-station.
Aan de oostkant behoeft het plan grondige verkeerskundige verbetering, nog afgezien van de betreurenswaardige situatie waarin een drietal gezinnen dreigen te komen verkeren.   

Wat zou u dan kunnen doen?
Allereerst doet u er goed aan af te zien van de wegverlegging.
U kunt voorts opdracht geven aan een of meer onafhankelijke deskundigen om het middelste en oostelijke van het plan onder de loep te nemen met het oog op passende verbetering.

maandag 10 december 2012

Wegverlegging Hof te Dieren – Handjeklap

Door: Adriaan Dolk

Op de website van ZorgID  te Amersfoort – “met beide benen in de zorgsector” – is te lezen dat

“Op 15 mei ondertekenden ZorgID en Aliantus Living Holding een ontwikkelingsovereenkomst om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling en realisatie van een project voor stijlvolle huurappartementen voor mensen in hun vierde levensfase (vanaf 75 jaar) op landgoed Hof te Dieren. Tegelijkertijd werd met de Stichting Twickel, eigenaar van het landgoed, een intentieovereenkomst ondertekend.

Het project Hof te Dieren zal bestaan uit circa 38 appartementen voor bewoners vanaf 75 jaar met een somatische of een psychogeriatrische zorgvraag.”


vrijdag 7 december 2012

Moe


De Traverse Dieren. Ik kan me goed voorstellen dat mensen er een beetje moe van worden. Het gedraai, de machinaties en het gemanipuleer hangen mij ook mijlenver de keel uit. Wat is er over van Hart van Dieren, het plan dat van Dieren weer één dorp zou maken? Het resultaat, een brok ellende, mocht er zijn. Miljoenen euro’s door het afvoerputje, de levens van tientallen mensen overhoop gehaald maar geen korrel zand verplaatst.

Gedeputeerde Verdaas fungeerde toen als bliksemafleider. Hij trok een blik architecten open, de een nog beroemder dan de andere. In Atelier Verdaas vergastten zij Dieren op prachtige vergezichten, de een nog mooier dan de andere. Volgens de deskundigen van het Atelier was het Dierense probleem oplosbaar zonder ondertunneling van de Burgemeester de Bruinstraat en zonder verdiepte ligging van het spoor. De stuurgroep Hart van Dieren dacht teveel vanuit een verkeersoplossing en te weinig vanuit een visie op de ruimtelijke ordening. Ja, de ruimtelijke invulling van het gebied paste niet bij het dorpse karakter van Dieren.

donderdag 6 december 2012

Politiek Rheden Live - programma donderdag 6 december


Programma Politiek Rheden Live op donderdag 6 december (vanavond) vanaf 20 uur op M-FM Radio 

Traverse Dieren – de laatste ontwikkelingen (20 uur)
Met Eric Venema (Statenlid PVV én inwoner van Dieren),  Dick Ottevanger (GBO Dieren), Wim van Doesburg (Burg. Willemsestraat) en Albert Lentinck (Hart in Takt) bespreken we de stand van zaken rond de Traverse Dieren. 
Waar staan we nu? Wanneer gaat de eerste schop de grond in? Wat gebeurt er rond het Stationsgebied en de parkeergarage? Hoe staat het met de bewoners van de  Burg. Willemsestraat? ….

De gemeente krijgt het druk (21 uur)
Met de raadsleden Wieke Kluft (PvdA), Krista den Hertog-Heins (D66), Wim Pieper (Groep Pieper-Rook) beschouwen we enkele plannen van het rijk. Het kabinet is van plan een groot aantal zorgtaken (AWBZ, WMO) over te dragen naar gemeenten. Waar hebben we het dan over, wat staat gemeenten te wachten en hoe kunnen ze zich daarop voorbereiden?

De uitzending is op donderdag 6 december vanaf 20.00 uur te beluisteren op M-FM Streekradio, ether FM 107.2 en 106.9, kabel 93.1 en natuurlijk ook via internet.

Tijdens de uitzending kan het publiek vragen stellen.
U bent van harte welkom in:

Café d’Oranjeboom
Oranjestraat 1e
6881 SB Velp (Gld) 

woensdag 5 december 2012

Traverse Dieren – provinciaal getsjilp

Door: Adriaan Dolk

SL 1: Afgelopen woensdag werd duidelijk dat er aangifte werd gedaan tegen mij en 54  collega’s. Is er iemand opgepakt?

Ayskes, word je gezocht? Onderduikadresje regelen? ;-) zegt een derde tussendoor

SL 1: LOL

SL 2: Ik ga komende week onderduiken; stel je voor dat er straks een stel blauwe jassen voor mijn deur staan. Ik ben onschuldig.

Goed nieuws de aangifte is tegen GS en B&W. Jullie hebben niets te vrezen, joh, zegt dan een journalist van De Gelderlander er tussen door.

SL 2: Toch ben ik komende week undercover. Geen telefoon meenemen. Nergens inloggen. He-le-maal niks.

SL 1: Lekker rustig! ;-)

Bovenstaande opgewekte conversatie speelde zich af op Twitter tussen twee statenleden van de provincie Gelderland en was op 2 december jl. op dit blog te lezen. Aanleiding tot dit vrolijke gesprek was een verzoek van een inwoner van Ellecom aan het Openbaar Ministerie om m.b.t. de Traverse Dieren een  strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar misleiding en te lichtvaardig en onrechtmatig manipuleren met subsidiegeld door het college van GS van de provincie Gelderland en het college van B.& W. van de gemeente Rheden.

maandag 3 december 2012

Vluchtroute

Door: Joop Zijlstra

De heer Sevenster staat in de ‘faunatunnel’ bij Middachten met een gehoor van veertien personen. (Regiobode 14/11) Mensen van de politiek in Rheden, schat ik, mensen van de gemeente en de provincie. De heer A. Fennema van Middachten is er zeker bij, hem mag niets ontgaan van wat er speelt en van wat gezegd wordt. Goed zakenman, al is hij dan kasteelbediende.  

Sevenster gaf zich de afgelopen jaren veel moeite een ecoduct op een geschikte plaats te krijgen. Met de aanleg van de faunatunnel is dat door bemoeiingen van de heer A. Fennema mislukt.

zondag 2 december 2012

Lol op twitter over Strafrechtelijk Onderzoek Traverse Dieren

Discussie op Twitter over het verzoek van Joop Zijlstra voor een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de rijkssubsidie voor de Traverse Dieren. Is dit de werkelijkheid van Provinciale Staten?

Acteurs en figuranten:


Mariëlle vd Leur - PvdA - Statenlid Provincie GelderlandAlex Mink -  SP - Statenlid Provincie GelderlandEric Venema - PVV - Statenlid Provincie Gelderland en inwoner van DierenEvert Davelaar -  Freelance journalist AD/UNRob Berends -  Politiek verslaggever De GelderlanderIkMariëlle van der Leur opent: 


Afgelopen woensdag werd duidelijk dat er aangifte is gedaan tegen mij en 54 collega's. Is er al iemand opgepakt? #dtvomroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1…
 

vrijdag 30 november 2012

Polikliniek Dieren mogelijk gesloten

Door: Dick Bosveld

Er circuleren wederom geruchten dat de polikliniek die gevestigd is aan de Harderwijkerweg in Dieren met sluiting wordt bedreigd. Natuurlijk raken hierdoor patiënten ongerust, in de wetenschap dat er straks verder gereisd zal moeten worden voor een specialistische behandeling.

Daarom deden we navraag bij de afdeling persvoorlichting van Rijnstate en informeerden of deze geruchten op waarheid berusten. Woordvoerster Maaike de Ridder bevestigt dat inderdaad een onderzoek gaande is. ,,Het heeft alles te maken met het optimaliseren van het proces. Er wordt zorgvuldig gekeken hoe we besparingen kunnen realiseren.” Zij erkent dat sluiting van de poli in Dieren een serieuze optie is. ,,Rijnstate laat binnenkort een persbericht uitgaan waarin duidelijk wordt dat er een onderzoek is gestart, of voortbestaan van de polikliniek in Dieren gewenst is. Voor veel betrokkenen zal dit bericht niet onverwacht komen. Sluiting van de poli in Dieren is in relatie tot de vier andere ook de meest voor de hand liggende. Ik hoop dat voor het eind van het jaar het resultaat van het onderzoek bekend is.”

woensdag 28 november 2012

Verzoek tot strafrechtelijk onderzoek Traverse Dieren


Door: Joop Zijlstra

(inspraak bij de verkeerscommissie van Provinciale Staten, vanavond 28 nov,)

Vanmorgen is een brief van ons aangekomen bij de hoofdofficieren van Justitie, de rechtbank in Arnhem.

In verkeersplan ‘Traverse Dieren’ wordt gemeenschapsgeld oneigenlijk gebruikt.

Ik citeer: ·”Wij verzoeken u m.b.t. het verkeersproject, een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar misleiding en onrechtmatig manipuleren met subsidiegeld door het college van GS van Gelderland en door het college van B.& W. van de gemeente Rheden.”

Wij hebben ons dus tot de derde macht gewend.

Supermarkt Lidl Velp in aanbouw


maandag 26 november 2012

Pensioenen


De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee

En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En als was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood

De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas

zondag 25 november 2012

Sluit Rijnstate de polikliniek in Dieren?


Een bezorgde lezer meldt mij dat Rijnstate de polikliniek Dieren wil sluiten.

“Weet u al dat Rijnstate poli Dieren wil dicht doen wegens bezuinigingen. Terwijl zij geen huur hoeven te betalen. Dit is een grote slag voor de inwoners van Dieren.”

Zowel het Zutphense Gelre Ziekenhuis als het Arnhemse Rijnstate hebben nu een polikliniek in Dieren en er is overlap in de zorg die beide ziekenhuizen bieden. De polikliniek van Gelre is gevestigd in de huisartsenpost aan de Wilhelminaweg en de polikliniek van Rijnstate is gevestigd in Verpleeghuis Gelders Hof aan de Harderwijkerweg.
  
Is deze stap een gevolg van de concurrentiestrijd tussen Gelre en Rijnstate? En gooit Rijnstate nu de handdoek in de ring?

zaterdag 17 november 2012

Stiefkind Dieren?

Door: Joop Zijlstra

Na het echec ‘Hart van Dieren’
blijft door actie van de gemeente Rheden eind 2007 de subsidie van € 53 miljoen voor de N348 in Dieren behouden. De Provincie Gelderland neemt de leiding in een nieuw plan: ontwikkeling en financieel beheer. Men voorziet Traverse Dieren ook van een tunnel onder het spoor op het tracé van de N876, de provinciale weg langs het Apeldoorns kanaal. Op zich prima! Op die manier wordt het verkeer van en naar Apeldoorn om Dieren heen geleid en niet erdoor. De provincie geld op tafel leggen voor de tunnel op haar eigen N876? Mis poes. Zij onttrekt dat geld aan de subsidie voor de N348 in Dieren. (€ 15 miljoen weg.) 

‘Erfstuk Hart van Dieren’
Men handhaaft in het nieuwe plan de verlegging van de N348 bij Hof te Dieren. ‘Dat is een eis van het Rijk’ zegt de gedeputeerde op 17/3  2010 aan Provinciale Staten. Zo voorkomt zij discussie over dat punt, denkt ze. Maar daar moet juist wèl over worden gesproken: zal de wegverlegging het verkeer op de N348 in Dieren verbeteren? Nee.  De kosten van de verlegging ad € 6 miljoen worden betaald uit de subsidie voor de N348 in Dieren. Het Rijk verklaart in december 2010: ‘er is geen eis; het plan wegverlegging komt van de provincie Gelderland.’ Zou daar dan iets mee zijn? Nou, reken maar!    

vrijdag 16 november 2012

Hesjes


Kinderen in het verkeer zijn extra kwetsbaar. U kent ongetwijfeld de verkeerssituatie rond scholen. Tijdens schoolspitsuren is chaos troef. Het is dan een kluwen auto’s, fietsen, ouders en kinderen. Auto’s die aan- en afrijden en in alle hoeken en gaten, soms midden op straat, geparkeerd staan, ouders die nog even gezellig met elkaar staan te kletsen, ouders met kinderwagens, bakfietsen en daar tussendoor laverende fietsers en rennende kinderen. Gelukkig gaat het bijna altijd goed maar je houdt je hart soms vast. Inspanningen van gemeenten, politie en schoolbesturen om de situatie veiliger te maken halen niet zoveel uit. Menselijk gedrag en menselijke gewoonten zijn heel erg moeilijk te wijzigen. Dat lukt alleen als er vier keer per dag bij alle scholen een politieagent bonnen uitdeelt.

zaterdag 10 november 2012

Een andere visie op woningbouw is nu echt noodzakelijk*Door: Bob Bouhuijs

De huidige malaise op de woningmarkt noopt gemeenten en projectontwikkelaars tot een fundamentele bijstelling van woningbouwplannen. Veel gemeenten worden dan ook geconfronteerd met immense verliezen op hun grondposities. Op de langere termijn bestaat bij veel lokale beleidsmakers en projectontwikkelaars echter nog steeds de ambitie een inhaalslag te maken op het terrein van woningbouw. Deze betrokkenen zien een structureel tekort aan woningen in Nederland en menen dat deze hiaat de komende decennia gedicht moet worden. Een doorwrochte analyse van de feitelijke woningbehoefte blijft hierbij echter achterwege. Voor een verantwoord toekomstig woningbouwbeleid is een dergelijke analyse echter noodzakelijk, waarbij regionale differentiatie het uitgangspunt moet zijn.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie op woningbouw, dienen de demografische toekomstscenario’s te worden meegewogen. Waar in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog heel Nederland te kampen had met een chronisch tekort aan woningen, laten de komende jaren een veel complexer en vooral gedifferentieerder beeld zien. Een cruciaal gegeven hierbij vormen de vergrijzing en ontgroening die zullen leiden tot een krimp van de bevolking. Het is echter te eenvoudig om deze bevolkingsdaling direct te vertalen in een afname van de woningbehoefte.

vrijdag 9 november 2012

Honderdduizend


Het rijk legt steeds meer taken bij gemeenten. De gemeente staat immers dicht bij de burger! Op het eerste gezicht een goede zaak. Maar er zitten de nodige haken en ogen aan. De decentralisatie gaat gepaard met forse bezuinigingen en gemeenten moeten het maar zien te plooien met het geld dat zij uit Den Haag krijgen. Als zij onderling verschillend beleid gaan voeren en er grote afwijkingen ontstaan dan kan dat leiden tot migratie binnen Nederland. Mensen trekken dan naar gemeenten met de voor hen aantrekkelijkste voorzieningen.

woensdag 7 november 2012

Wat was de vraag ook al weer?


Door: Adriaan Dolk

Half oktober rapporteerde de Gelderlander over een voorstel van Gedeputeerde Staten om bepaalde burgers als ‘veelschrijver’ te benoemen teneinde niet langer verplicht te zijn ernstige vragen van hen open en eerlijk te beantwoorden. 

Het voorstel stond 24 oktober op de besprekingsagenda van de commissie AFW en het blad Binnenlands Bestuur meldt dat volgens de Griffie de commissie het voorstel “niet besluitrijp”*) vond. ‘Het waren principiële bezwaren. Iedere burger heeft recht om volksvertegenwoordigers te benaderen. Dat mag op geen enkele manier ter discussie worden gesteld’.

zondag 4 november 2012

Zwembad Velp: het geheel is meer dan de som der delen


Afgelopen dinsdag boog de Rhedense gemeenteraad zich over de voorgenomen bouw van het nieuwe zwembad in Velp.

Er zijn twee scenario’s onderzocht.
  • ·        Het “gat van Gerritsen”:  De ontwikkeling  van een zwembad samen met de gemeente Arnhem op de locatie Arnhemsestraatweg pal naast de A12 bij het viaduct Arnhemsestraatweg/Velperweg
  • ·        Het scenario “Gruttostraat/Reigerstraat”: De bouw van een zwembad door de gemeente Rheden waarbij de exploitatie tot stand komt door publiek-private samenwerking met ROCA12 (onderwijs), Jagyba (sport & health) en PFC (zwemvereniging).

vrijdag 2 november 2012

U merkt er niets van


De laatste keer dat mijn salaris werd verhoogd ligt alweer enige tijd achter me. Dat houdt ook in dat er geen inflatiecorrectie is toegepast. Ik klaag niet. Het zijn moeilijke tijden. Ik heb daar vrede mee en ik ben vast geen uitzondering. Veel mensen moeten het met iets minder doen. Ik was dan ook aangenaam verrast door de mededeling dat de gemeentelijke lasten in het komende jaar niet zullen stijgen. “Geen stijging lokale lasten” kopte het mededelingenblaadje van de gemeente Rheden een paar weken geleden. De burger merkt er niets van! Ha, eindelijk een overheid die van onze portemonnee afblijft. Die kunnen we veilig in de zak houden. Wat ’n bofkonten zijn we toch!

donderdag 1 november 2012

Politiek Rheden Live - programma donderdagavond om 20 uur op M-FM


Programma Politiek Rheden Live op donderdag 1 november vanaf 20 uur (vanavond!)

Ik mag weer interessante gasten verwelkomen met wie ik een drietal even interessante onderwerpen bespreek. 

De uitzending is publiek toegankelijk. Tijdens de uitzending wordt het publiek in de gelegenheid vragen over de behandelde onderwerpen te stellen.

U bent vanavond dan ook van  harte welkom in:

Café d’Oranjeboom
Oranjestraat 1e
6881 SB Velp (Gld) 

De gasten en de onderwerpen:

woensdag 31 oktober 2012

Gemeenteraad van Rheden: Bedrog en machteloosheid.


Door: Joghum Sevenster

In 2002 verscheen een provinciaal rapport aangaande verbindingen (poorten) van de Veluwe met hun buitengebieden om zo dieren de gelegenheid te geven zich te verplaatsen.
Obstakels, bijvoorbeeld wegen, werden met behulp van ecoducten of faunatunnels opgelost.
In de gemeente Rheden betreft het de Havikerpoort, beginnende vanuit de Veluwe tussen De Steeg en Ellecom.
De grootste hindernis in deze poort, is de snelweg A 348 gelegen in de uiterwaarden van de IJssel. Dit probleem is opgelost door de aanleg van een faunatunnel ter hoogte van kasteel Middachten.

De Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap heeft uit eigen initiatief een advies geschreven waar het best de faunatunnel kon liggen met daaraan gekoppeld een hoogwater vrije vluchtroute die in verbinding moest staan met de tunnel. Dit hield in dat de tunnel plaats ongeveer 700 meter richting Dieren opgeschoven moest worden.       
Dit advies is genegeerd door de provincie. Alleen het onderwerp vluchtroute is meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project Havikerpoort.

dinsdag 30 oktober 2012

Veelschrijvers - ingezonden


Enkele reacties naar de Gelderlander op het artikel "Strijder van tachtig maakt het de provincie lastig" van Rob Berends in De Gelderlander van 13 oktober 2012). 
De Gelderlander heeft de reacties niet geplaatst. 

Een nieuw soort Gelderlander ?!

Te oordelen naar een artikel in De Gelderlander van 13 oktober j.l. strijdt de heer Joop Zijlstra te Ellecom voor een goede zaak. Een zaak waarmee hij bij ons provinciebestuur klaarblijkelijk een snaar raakt die zo gevoelig is dat men niet in staat is hem op een gepaste wijze van repliek te dienen. De argumenten van de Provincie, zo die er zijn, komen in het artikel helaas niet ter sprake.

zaterdag 27 oktober 2012

Piet Wubs overleden


De Gelderlander meldt dat Piet Wubs uit Dieren gisteren (26 oktober) aan de gevolgen van een verkeersongeval bij Ens (Noordoostpolder) is overleden.

Piet was oud-raadslid en raadsvolger namens de Rhedense politieke partij Gemeentebelangen.

Piet bedreef de politiek op een andere wijze dan ik en we lagen geregeld met elkaar in de clinch. Soms waren we het met elkaar eens. Ik herinner me bijv. persoonlijk het bezoek van VVD’er Aptroot aan het Velpse spoor in november 2009 waar we uitgebreid met elkaar van gedachten wisselden en we het uitstekend met elkaar konden vinden. Piet bedreef politiek naar beste eer en geweten. 

Een trieste boodschap. Ik ben dan ook geschokt door zijn voortijdig heengaan.

Ik wens zijn familie en bekenden heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.