Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 22 juni 2012

De ‘harde voorwaarde’: operette of treurspel?

 Door: Joop Zijlstra

Over enkele weken, op 10 juli, wordt het bezwaar van Het Comité over een onderdeel van plan ‘Traverse Dieren’ behandeld door de provinciale Commissie van Advies voor bezwaren en klachten.

Wij hadden de provincie gevraagd de beweerde ‘harde voorwaarde’ van het Rijk, t.w. de verlegging van de N348 tot aan het spoor, te documenteren, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Wij kregen een  stapel papieren waaronder een regel over wat ambtenaren erover hadden gezegd in een vergadering. Hun namen waren weggelakt.

Pikante vraag is nu hoe men die ‘harde voorwaarde’ alsnog onderbouwt.

Het Comité beschikt over officiële stukken van het coördinerend ministerie van Infrastructuur (verkeer) & Milieu met de verklaring dat er geen sprake is van een harde voorwaarde van het Rijk. Dat zou kunnen inhouden dat de verlegging kan vervallen.

woensdag 20 juni 2012

Bezwaar in drie bedrijven.

(TK: Bijdrage dateert van 23 mei 2012).

Door: Joop Zijlstra

Gister op het gemeentehuis mogen zijn. Alleen daarom al zou je een of ander bezwaar indienen.Straks is de behandeling van het bezwaar van Het Comité: we kregen te weinig stukken.

1. Even wachten. De bode vraagt of ik laag wil zitten of hoog. De tien minuten dat ik daar zit, mijn hoofd vol van ‘t kantoorlandschap wijd en zijd. Herken de dichter Nijhoff. Voor mij ligt gedenkboek Outdoor Gelderland 1211. Over dat paardengedoe bij Middachten. (Natuurlijk volkomen bespottelijk, maar dat hoort u mij niet hardop zeggen.) Op de fiets erlangs zag ik de tenten al weer. Nu die mensen in dat boek. Met vertedering zie ik mevrouw Gal. De moeder ván. ‘Tot in de puntjes verzorgd’, staat er en zo kent iedereen haar van Dieren, Harderwijkerweg 12. Ik kijk met vertedering. Had zij niet vol enthousiasme, samen met Hans Siddré van het GBO, op zes november 2006 folders uitgereikt bij Theothorne. ‘Spoorbak Nee’. Zij was de goede fee, de voorbode van de verhoopte ondergang van plan ‘Hart van Dieren’. Dank u wel mevrouw Gal.