Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 14 februari 2012

Geachte heer. ..

Door: Joop Zijlstra

Geachte weledelzeergeleerde heer Volp,

Bijgaand enkele stukken t.k.n. De memoranda onderling en de brieven onderling zijn vrijwel gelijk van tekst.---
Mocht het onverhoopt niet gelukken om de aanleg van de toekomstige wanstaltig gekoppelde verkeerswegen te verhinderen doe ik nu al het voorstel het betreffende onderdeel van de provinciale weg 'De Twickelse Barrier' te noemen. U weet wel waar het fijnstof van (goederen) treinen en auto's de atmosfeer gaat verpesten.
Het zou me trouwens niet verwonderen als ProRail juist op die plek een of meer wachtsporen zullen bouwen voor goederentreinen die personentreinen voor moeten laten gaan. Daarvoor zal van hogerhand van regeringswege aan de gemeente worden opgelegd het bestemmingsplan te wijzigen. )*