Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 6 mei 2012

Plan ‘Traverse Dieren’

Door: Joop Zijlstra

De provincie Gelderland presenteert op 8mei plan ‘Traverse Dieren’ in Theothorne (Dieren). Het plan is aardig, het heeft ook tekortkomingen.

Hoofdzaak van het plan is het verkeer in Dieren beter te regelen met een goede doorstroom van  het verkeer en een betere verbinding van Dieren-zuid en Dieren-noord. Dat laatste wordt niet of nauwelijks gehaald.  

Belangrijk onderdeel van het plan‘Traverse Dieren’ is de verlegging van de N348 tot aan het spoor: middel tot herstel van de oude lanenstructuur van Hof te Dieren, nu kortweg ‘ontsnippering’genoemd.