Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 13 juli 2012

Internetdoosje

Tot 2007 werden raadsvergaderingen woord voor woord op papier vastgelegd. Een uitstekend controlemiddel. Alles stond zwart op wit. Je kon eenvoudig checken wat Piet Politiek beweerde.

Maar Rheden ging met de tijd mee. De integrale raadsverslagen (te duur?) werden vervangen door een combinatie van verkorte notulen en audioverslagen (hoezo te duur?). Dat audioverslag was slecht doorzoekbaar, kende geregeld technische problemen en het duurde lang voor ze werden gepubliceerd waardoor de relevantie afnam. Mensen die niet beschikten over internet hadden er sowieso geen hout aan. Enkele jaren geleden verdwenen die audioverslagen geruisloos, zonder enige uitleg naar de burger. Resultaat: minder informatie en een minder openbaar, minder controleerbaar bestuur.