Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 27 juli 2012

Oppositie?

De Rhedense voorjaarsnota bevatte “foutjes”. Oeps, een paar minnetjes vergeten. De foutieve nota was al naar de raad gestuurd maar nog net op tijd, voor de raadsbehandeling, werd de boel gecorrigeerd. Twee miljoen euro verdween als sneeuw voor de zon. Preciezer: een miljoen euro plus werd een miljoen euro min. Een nadelig verschil van twee miljoen euro.