Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 31 juli 2012

Ziekte van Pompe of Fabry : Te duur!?

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelt voor (advies Pompe, advies Fabry) de medicijnen voor de behandeling van de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry uit het basisverzekeringspakket te schrappen. Alleen medicijnen voor baby's met de klassieke vorm van Pompe worden nog vergoed.

Medicijnen tegen de ziekte van Fabry kosten  per patient jaarlijks 200.000 euro. In 2010 kostte dat 11 miljoen euro voor 60 patiënten.
Medicijnen tegen de ziekte van Pompe kosten  per patient jaarlijks tussen de 400.000 en 700.000 euro. In 2010 kostte dat 44 miljoen euro voor 115 mensen. Als het advies wordt opgevolgd dan wordt de vergoeding voor 83 mensen beëindigd.