Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 11 augustus 2012

Burgerjaarverslag 2011 Rheden

Het Burgerjaarverslag van de gemeente Rheden werd voorheen  in de vorm van een boekwerkje / als onderdeel van de gemeentegids op alle adressen in de gemeente bezorgd. Ongetwijfeld kwamen veel exemplaren ongelezen bij het oud papier terecht. Maar ik denk dat een zeer groot deel van de boekjes welzeker werd doorgenomen.
Daarnaast werd het verslag op de website van de gemeente gepubliceerd.

Dat is dus verleden tijd. Het boekje is verdwenen. Het burgerjaarverslag 2011 verscheen in de afgelopen maand juni alleen nog op de gemeentelijke website.