Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 16 november 2012

Hesjes


Kinderen in het verkeer zijn extra kwetsbaar. U kent ongetwijfeld de verkeerssituatie rond scholen. Tijdens schoolspitsuren is chaos troef. Het is dan een kluwen auto’s, fietsen, ouders en kinderen. Auto’s die aan- en afrijden en in alle hoeken en gaten, soms midden op straat, geparkeerd staan, ouders die nog even gezellig met elkaar staan te kletsen, ouders met kinderwagens, bakfietsen en daar tussendoor laverende fietsers en rennende kinderen. Gelukkig gaat het bijna altijd goed maar je houdt je hart soms vast. Inspanningen van gemeenten, politie en schoolbesturen om de situatie veiliger te maken halen niet zoveel uit. Menselijk gedrag en menselijke gewoonten zijn heel erg moeilijk te wijzigen. Dat lukt alleen als er vier keer per dag bij alle scholen een politieagent bonnen uitdeelt.