Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 11 februari 2013

Schol (CDA) breidelt inspraak Joop Zijlstra bij Provinciale Staten

Albert Schol (CDA)
Joop Zijlstra werd bij zijn inspraak “Godallemachtig” in de commissie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) van Provinciale Staten door commissievoorzitter  Albert Schol onderbroken.

Zijlstra schrijft:

“Na de regel ´uit de eed´ van mevrouw Bieze, in de tweede alinea, onderbrak mij de voorzitter, de heer Schols, met het verzoek mij tot het onderwerp te beperken. Het leek hem blijkbaar te recht in de roos. Ik heb gezegd dat ik op zijn reactie was voorbereid. Ik had de tekst in menigvoud bij me en vroeg mevrouw Van de Leur (die van de tweet over het arresteren) mij te helpen met het uitdelen van de tekst.
Daarna heb ik uit het rijke arsenaal van tegenwerpingen tegen plan Traverse Dieren´ geput, vooral over het thema ´inwoners van Dieren slachtoffer van het particuliere belang van Twickel, verdedigd door de provinciale overheid´.