Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 26 maart 2013

PvdA wil raadsonderzoek naar teloorgang Carion


Op 23 februari heeft de PvdA in ‘Ons Huis’ in Rheden een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die zich betrokken voelde bij het faillissement van Carion. Meer dan 200 mensen bezochten deze bijeenkomst. De verwarring was groot, de welzijnstaken waren onderuit gegaan, de kinderopvang was failliet, 300 mensen raakten hun baan kwijt, blijft de MAXX open en waar blijven de clubs die tot dan toe in de buurthuizen onderdak vonden? Hoe nu verder?

Er is die middag veel gepraat. Er blijkt grote behoefte te zijn aan informatie: wat ging er mis, waar ging het fout? Wat hadden we kunnen doen om dit te voorkomen? Hoe kon de communicatie zo beroerd zijn? Wat hadden we zelf, als gemeenteraad, kunnen en moeten doen?