Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 3 mei 2013

Theoretische flauwekul


Joop, ik ben tot tranen toe geroerd door je verhaal over die Duitser die daar zat te huilen waarna jij hem over de bol aaide. Jouw theorie dat ie huilde om zijn kinderen kan best kloppen. Het kan ook zijn dat ie huilde omdat de Duitse nederlaag onafwendbaar was. Dat zie je wel meer, mensen krijgen verdriet als de nederlaag duidelijk wordt. En ja, dat betekende onzekere tijden voor die Duitser zelf, zijn familie, zijn vrienden, zijn volk en vaderland. Hij had dus alle reden om te huilen.

Zou hij ook gehuild hebben toen Duitsland ons land binnenviel? Zou hij ook gehuild hebben toen de Duitsers nog oppermachtig waren? Ja, zou hij ook gehuild hebben toen hij zag hoe Nederlanders voor zijn ogen werden weggevoerd? Allemaal theorie natuurlijk maar ik waag dat vanuit mijn veilige ivoren toren in 2013 ernstig te betwijfelen.