Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 17 juli 2013

Makke schapen

Door: Adriaan Dolk

De bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord lijkt voorlopig niet door te gaan. Het Rotterdams college trok het voorstel in omdat het geen meerderheid van stemmen in de raad zou krijgen. De fractie van D66 had de euvele moed tegen de plannen te willen stemmen en daarmee ging het dwarsliggen in een bestaande coalitie. Goed nieuws voor de vele Rotterdammers die de bui al zagen hangen en een gemeentegarantie van 167 miljoen voor een project - ‘waar alleen de bouwer en de financiers aan zouden verdienen’ – ten laste zagen komen van hun eigen portemonnee. Lof voor een fractie die met eerlijke argumenten de moed opbrengt tegen de stroom in te zwemmen en niet te zwichten voor druk vanuit de coalitie.