Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 28 februari 2014

Kiezen

Tja, die verkiezingen! In de gemeente Rheden waar ik woon dingen elf partijen naar de gunst van de kiezer. De opkomst van de ouderenbeweging manifesteert zich ook in Rheden. Nieuwkomer OPA (Ouderen Politiek Actief) kon aanvankelijk ook op mijn sympathie rekenen. Sterker nog! Ik wilde mij aanmelden voor een plaats op de lokale kandidatenlijst. Dat werd echter geen succes. ... lees verder op het Ouderenjournaal 

dinsdag 25 februari 2014

Bij GroenLinks valt wat te kiezen

Door: Bob Bouhuijs

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen valt binnen GroenLinks Rheden wat te kiezen. Pieter Groenewoud probeert namelijk middels de lijst van deze partij een raadszetel te bemachtigen. Gezien zijn positie op de lijst, zal hij de nodige voorkeursstemmen moeten verwerven.

Groenewoud is de laatste jaren als raadsvolger en de afgelopen maanden als raadslid voor GroenLinks actief geweest binnen de Rhedense raad. Hierin liet hij op grond van zijn principes en een gedegen dossierkennis veelvuldig een eigen geluid horen dat soms afweek van dat van zijn fractie. Zo stemde hij tegen het bouwplan Nimmer Dor, terwijl zijn fractiegenoten ermee instemden. Ook op andere sociale en ecologische dossiers toonde Groenewoud een kritische, autonome houding, waarbij hij het college het vuur na aan de schenen legde.

dinsdag 18 februari 2014

Inspiratie

Midden vorig jaar verloor ik mijn baan. De crisis had ook mij ingehaald. Geen kwaad woord over mijn werkgever hoor. Het ontslagproces verliep op een zorgvuldige en nette manier en wij namen in goede harmonie afscheid van elkaar. Niet dat ik tevreden was met de situatie maar het was niet anders. Ondanks mijn hobby’s had ik na een paar weken thuis wel gezien. Ik was gewend aan lange werkdagen, actie en dynamiek om me heen. Dat viel plotseling weg en ik dreigde in een groot zwart gat te vallen. Niks voor mij. Bovendien kreeg ik voor het eerst in mijn leven te maken met het UWV en zaken als WW en de daarbij horende verplichtingen. Er wordt veel over deze instelling gemopperd. Met name de bereikbaarheid en toegankelijkheid via de website was ver onder de maat. Dramatisch slecht zelfs. Maar daar wil het nu verder niet over hebben. Integendeel! Ik heb juist een positief punt over het UWV te melden.  ... lees verder op het Ouderenjournaal 

maandag 17 februari 2014

Ouderenjournaal

Het Ouderenjournaal is een digitale krant (webkrant) voor 50-plussers. 

Een team van ervaren journalisten verzorgt zowel op landelijk als op provinciaal niveau de inhoud. 

Daarbij wordt vooral het nieuws gepubliceerd en geduid dat interessant is voor “ouderen” (what’s in a name). 

Op landelijk niveau is er wekelijks een column. Daarnaast zullen er ook columns verschijnen die specifiek op de onderscheiden provincies zijn gericht. 

Ik heb de eer om met ingang van deze maand een column te verzorgen die vooral doch niet uitsluitend op de provincie Gelderland is gericht.  Geheel in de traditie van mijn eerdere “column Theo”. 


Mijn eerste column “Inspiratie” is inmiddels gepubliceerd.