Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 7 april 2014

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Door: Adriaan Dolk

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Onder leiding van een voormalig wethouder die, naar eigen zeggen, het project Traverse heeft vlot getrokken en in rustig vaarwater heeft gebracht en er vervolgens de brui aan geeft, wordt er in onze gemeente druk aan gewerkt een coalitie samen te stellen, zonder de onzekerheden voor het project Traverse, die door uitspraak van de Raad van State zichtbaar zijn geworden, een blik waardig te keuren.

In Den Haag oprecht beloven niet met het project Traverse te beginnen alvorens de Raad van State een uitspraak heeft gedaan, maar thuisgekomen “Tingeling” slopen en dan vervolgens volhouden dat deze voorbarige cultuurbarbarij geheel los staat van het project Traverse. Neem nota waarin een voormalig wethouder, die er de brui aan geeft, groot kan zijn: bestuurlijke glibberigheid ten top.