Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 11 augustus 2007

Innoforte.... poll

In de linkerkolom van de weblog staat, zoals gisteren al gemeld op Innoforte Help!!!, een poll over de Innoforte-postings. Had ik te haastig opgezet en ik had vergeten te melden dat meerdere antwoorden mogen worden gegeven.

De bedoeling was om een waardering te geven voor de Innoforte-serie en daarnaast aan te geven of de artikelen voldonde informatie bevatten. Maar je zou tegelijkertijd bijv. ook de waardering "goed' en 'slecht' kunnen geven of alle antwoorden invullen.

Da's niet erg duidelijk. Dus ga ik het anders doen.
De poll wordt gesplitst in twee aparte polls waarbij per poll maar één antwoord mogelijk is. De "oude" poll is verwijderd.

Excuses voor de overlast. Hopelijk neemt iedereen de moeite om opnieuw te stemmen.

Overigens, op moment van vervanging was de stand:

Goed: 4
Slecht: 3
Kan beter: 1
geeft genoeg informatie: 0
ik wil meer informatie: 1
ik heb meer informatie: 0


De stemverhouding goed/slecht is fifty/fifty.
Ik ontvang graag complimenten maar kritiek hoort er ook bij. Van beiden ontvang ik graag reacties. Mag ook anoniem.

Ik sta achter de mensen die op Innoforte Help!!! hun sores uiten en probeer hen een hart onder riem te steken.

Voor hen is het een schrale troost dat bestuur en leiding van Innoforte zichzelf ook in de voet hebben geschoten met hun handelswijze. Andere instellingen willen niet meer met Innoforte over fusies praten en er liggen nog wat vuiltjes rond de Casa. Bovendien is duidelijk dat er nu een enorme schuldenlast ligt. De rente daarop zal moeten worden opgebracht. Dat zal ook effecten hebben op het personeel op andere locaties.
Het is helemaal triest dat ook de bewoners zullen de gevolgen merken. De bewoner is de bestaansreden van Innoforte. Minder personeel en/of minder gekwalificeerd personeel heeft rechtsreeks gevolgen voor de kwaliteit van de verzorging.

Het is dus nog maar zeer de vraag of Innoforte dit nog lang trekt.

Ik maak me niet de illusie dat bestuur en leiding van Innoforte zich hier wat van aan zullen trekken of dat ze dit onder ogen kunnen en willen zien.
Openbaar bestuur, toezichthouders en politiek wil nu ook nog niet.

Het is onvermijdelijk dat binnen afzienbare tijd één of meer van deze belanghebbenden gaan bewegen!
Ze krijgen van mij een zetje!! Ook al zullen ze dat ongetwijfeld ontkennen.