Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 14 februari 2008

Ada Boerma's plagiaat in de raadszaal?

Vanavond krijgt Ada boerma de kans om tijdens de gemeenteraadsvergadering in Maasdriel publiekelijk verantwoording af te leggen voor haar plagiaat en de ontkenning van dit plagiaat in haar persbericht.

Onderstaand nog eens de teksttabel, de vergelijking tussen de speeches van Thom de Graaf en Ada Boerma. Klik op de afbeelding om te vergroten.
Voor de broodnodige inspiratie van Ada heb ik de volgende rede geschreven:

”Ik, Ada Boerma, heb een fout gemaakt, een grote fout. Voor mijn installatiespeech op 30 november heb ik plagiaat gepleegd door een groot aantal passages uit de installatiespeech van burgemeester Thom de Graaf te gebruiken voor mijn eigen toespraak. Ook heb ik de structuur van Thom’s rede gekopieerd. Ik heb niet de bron genoemd en heb de bevolking van Maasdriel doen geloven dat het mijn eigen woorden waren.

Het spijt me voor Thom de Graaf en ik bied hem hier, in het openbaar, mijn welgemeende excuses aan. Het moet voor Thom de Graaf een pijnlijke ervaring zijn geweest te vernemen dat ik zijn persoonlijke herinneringen heb misbruikt. Ik hoop dat hij mij kan vergeven.

Het spijt me voor de inwoners van de gemeente Maasdriel dat ik ze met mijn toespraak heb bedrogen. Het spijt me dat ik hiermee de naam van Maasdriel naar beneden heb gehaald en het spijt me dat ik het vertrouwen in het eerbiedwaardig ambt van burgemeester heb geschaad. Ik bied de bevolking van Maasdriel mijn oprechte excuses aan. Ik hoop dat ze me kan vergeven.

Het spijt mee voor Cees Sips. Het spijt me dat Cees de schuld krijgt van alle ophef rond mijn letterdieverij. Ik ben de schuldige en niet Cees Sips. Ik bied Cees Sips mijn oprechte excuses aan voor alle onterecht geuite verdachtmakingen en beschuldigingen die aan zijn adres zijn gedaan. Ik hoop dat Cees me kan vergeven.

Bovenal spijt het mij voor Thom de Graaf, voor de inwoners van Maasdriel, voor Cees Sips en voor allen die ik met mijn gedrag bedrogen en gekwetst heb dat ik tot op de dag van vandaag het door mij gepleegde plagiaat, de letterdieverij, hardnekkig ben blijven ontkennen. Dit terwijl de bewijzen onmiskenbaar op tafel liggen.

Ik biedt hiervoor mijn oprechte excues aan.

Door deze halstarrige houding heb ik nog meer schade aangericht aan de goede naam en faam van de gemeente Maasdriel en het ambt van burgemeester. De eerste burger van een gemeente heeft een voorbeeldfunctie. En in die voorbeeldfunctie heb ik volkomen gefaald.

Ik heb het eervol en eerbiedwaardig ambt van eerste burger van een gemeente ernstige schade toegebracht. En dat straalt af op alle burgemeesters in Nederland. Dat spijt mij zeer en ik biedt alle burgemeesters in dit land mijn oprechte excuses aan.”