Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 18 maart 2008

Wat vindt u van het Rhedense gemeentebestuur: 1. De gemeenteraad

Geef uw mening over het gemeentebestuur van Rheden. Wat denkt u van de gemeenteraad en hoe zit het met de wethouders die onder aanvoering van burgemeester Petra van Wingerden de Rhedense zaken bestieren?

Vanaf heden periodiek een poll over deze vraag. De eerste poll gaat over het algemeen functioneren van de raad. Vindt u dat deze raad het goed doet, er niks van bakt of interesseert het u geen bal?
Daarna zal ik (in eventueel meerdere polls tegelijk) u andere vragen over de gemeente en het gemeentebestuur voorleggen. En, mits de polls populair blijken, laten we de afzonderlijke politieke partijen en eventueel zelfs individuele raadsleden de revue passeren.

Vindt u dat de gemeenteraad goed functioneert en de juiste beslissingen neemt? Is er voldoende echt debat of zijn de raadsleden het juist te snel met elkaar eens? Vindt u het juist dat er een coalitie is waarin PvdA, CDA, VVD, CU en GroenLinks, vijf van de zeven partijen in de raad of vindt u dat hierdoor het debat en de discussie juist wordt platgeslagen? Is er wel een werkelijk onderscheid tussen de verschillende politieke partijen of is dat maar schijn? Hoe doet de oppositie, de SP en Gemeentebelangen, het? Zijn de partijen en de politici voldoende zichtbaar naar de burger? Voelt u zich betrokken bij (de beslissingen van) dit gemeentebestuur? enzovoorts, enzovoorts….

En als u de keuzes tussen goed of slecht te beperkt vindt stuur me dan aub een mail met uw verhaal waarom u iets juist reuze goed of verschrikkelijk slecht vindt of waarom u niet kunt kiezen. En als u suggesties hebt voor interessante vragen dan houd ik me aanbevolen.

Iedereen is welkom om een reactie te geven. Of u nu wel of geen inwoner bent van Rheden maakt mij niet uit. Mensen die deze weblog lezen hebben vaak een band met Rheden of hebben te maken met de gevolgen van Rhedense beslissingen. Bijvoorbeeld de inwoners van Rozendaal dat een samenwerkingsverband heeft met Rheden, mensen die vaak door Dieren rijden en dus ook met Hart van Dieren te maken krijgen, mensen die graag in Rheden zouden willen wonen maar daartoe door gebrek aan (huur)woningen niet in staat zijn, etc.