Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 14 mei 2008

Ongepast

Helaas was ik gisteren niet in de gelegenheid om de informatieavond bij te wonen. Op de radio heb toch ’n stukje meegekregen over Hart van Dieren.

Het laatste stukje van de inspraak van Joop Zijlstra waarin hij nog eens aandrong op het wegsturen van het college van B&W kon ik nog volgen. Inderdaad! Is een volledig falende bestuurlijke controle niet genoeg? Is alle ellende die door dit gemeentebestuur en de provincie over Dieren is uitgestort niet genoeg? Wat moet er nog meer gebeuren wil dit college van B&W opstappen?

Joop maakte zelfs een vergelijking met de bezettingsjaren. Wethouder Luuk Kuiper liet zich díe kans niet ontglippen. Hij noemde de vergelijking ongepast. En daarmee werd Joop Zijlstra afgeserveerd.

Inderdaad, de vergelijking is ongepast en Joop Zijlstra had deze vergelijking niet moeten gebruiken. De bezetting en de gruwelen van Nazi-Duitsland zijn van een geheel andere orde.
Maar zijn uitspraken weerspiegelen de emoties, de onmacht en de woede, kortom het trauma dat een deel van de Dierense bevolking aan Hart van Dieren heeft overgehouden. En dan vind ik de reactie van de wethouder Kuiper van onbegrip getuigen. Hij reageerde half en scoort op een goedkope manier. Hij had iets meer begrip kunnen tonen. Ook Luuk Kuiper kan zich kennelijk niet in de mindset van de burger verplaatsen en laat zich in de kaart kijken. Een regent pur sang.


In het daarop volgende voortgangsverslag bleek dat er in Hart van Dieren voor 18 miljoen euro is verspijkerd. Er is nog 86 miljoen euro om de problemen in Dieren het hoofd te bieden. Ik bleef met mijn schatting van “15 miljoen euro door het afvoerputje” dus nog aan de voorzichtige kant.

Volgens Kuiper zijn er geen voorwaarden vooraf over voorstellen voor het vervolgtraject. Een tunnel is nog niet van de baan. Het is volgens Kuiper echter wel de duurste optie.

Wanneer geeft de gemeenteraad nu eens de opdracht aan het college om bij de provincie aan te dringen op meer geld. De NUON-rekening wordt in juli weer verhoogd en de dividenden aan de provincie zullen ook volgend jaar weer stijgen. Daarvan kan best 20 à 30 miljoen worden besteed aan Hart van Dieren. De provincie is en blijft de grootste verantwoordelijke voor deze situatie. De provinciale weg A348 stopt nog steeds bij Dieren en zorgt voor grote verkeersdruk in het dorp.

Ook het rijk kan zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Die kan en mag de effecten die de Betuwelijn op onze gemeente heeft niet op Rheden afwentelen.

Dus niet het rijk en de provincie dienen de sturende partijen te zijn maar de gemeente, Dieren, de bevolking die de gevolgen van alle in het verleden genomen beslissingen moet dragen heeft het recht te eisen dat de problemen op een goede manier worden opgelost. Die kosten daarvoor dienen uit de goed gevulde zakken van provincie en rijk te komen.

Vanuit de raad kwamen nog voorzichtig vragen naar de rol die de gemeenteraad in het proces heeft. Heeft de raad nog wel iets in te brengen? Immers, als het Masterplan klaar is dan is het al eind juni terwijl het plan op 1 juli klaar moet zijn. Dus formeel krijgt de raad nog de mogelijkheid om het plan bij te stellen maar in de praktijk komt daar niets van terecht. De raad is monddood, zal voor de vorm nog wat roepen maar heeft niets in te brengen. Of ze het nu wel of niet eens is met het uiteindelijke Masterplan.

Vandaag komt de stuurgroep ter afsluiting bijeen om Hart van Dieren I af te sluiten. Direct daarna (eveneens vandaag) is er bestuurlijk overleg over Hart van Dieren II. Ofwel de stuurgroep onder een andere naam.

Maar ja, wat kunnen we verwachten van dit college? Wat kunnen we verwachten zolang de combine PvdA, VVD en CDA en met name de PvdA het machtscentrum bezet houdt?