Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 22 juli 2008

A-democratie

In Nederland is het mogelijk dat de aanleg van een stukje weg tientallen jaren vergt. Als het al lukt. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Denk maar eens aan de rondweg om Laag-Soeren of aan de A4. Maar dat is slechts democratisch speelgoed.

Als het om echt belangrijke zaken gaat dan moet het blijkbaar op stel en sprong. Het opgeven van (delen van) de souvereiniteit van een land moet in een vloek en een zucht worden geregeld. Maar uit angst voor haar eigen burgers beletten veel landen diezelfde burger dat zij zich kunnen uitspreken over het Europees Verdrag.

Na het NEE van de Ieren wringen regeringsleiders zich in allerlei bochten om het verdrag toch op de een of andere manier erdoor te drukken.

Sarkozy loopt daarbij voorop. Hij wil de Ieren voorschrijven wat ze nu moeten doen. Hij is zeker vergeten dat de Fransen zelf Europa wantrouwen. En niet alleen de Fransen. Ik zou wel eens willen zien wat een referendum in pakweg Nederland, Polen of Engeland zou opleveren.

De huidige generatie regeringsleiders is ziende blind en horende doof. Wat moet een burger met een vaag Europa dat op grote afstand staat, veel invloed op het leven van de burger heeft, zich bemoeit met de soms onbenulligste details maar waarop diezelfde burger nauwelijks directe invloed kan uitoefenen.

De politici en regeringen die het allemaal zo goed met de burger voorhebben, die zo goed weten wat allemaal goed voor ons is, beseffen niet dat ze juist door het blokkeren van de referenda de burger steeds verder tegen zich in het harnas jagen.

Het is duidelijk dat een zeer groot deel van de Europese bevolking tegen dit verdrag is. Misschien niet eens op basis van de inhoud van dat verdrag maar zeker wel door het gedrag van a-democratische “leiders” die niet de tijd en de moeite nemen om de bevolking te overtuigen van de voordelen van dit verdrag, die Europa alleen op een technische manier invullen en weinig oog hebben voor echte democratie op Europees niveau en op Europese schaal.

En dat terwijl ik wel degelijk gevoelig ben voor een sterk en verenigd Europa.
Maar neem daarvoor aub de tijd en betrek de bevolking er echt bij.
Nu wordt de verkeerde weg bewandeld!

Leve Ierland!