Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 16 november 2008

Winkel van Sinkel (1)

De Winkel van Sinkel wordt ook wel het eerste Nederlandse warenhuis genoemd. Vroeger hadden wij in mijn geboortedorp ook een (kleine) winkel die propvol allerlei artikelen stond, een zaak waar van alles te koop was en die in de volksmond ook de bijnaam Winkel van Sinkel kreeg.

Dat vindt ik ook wel van toepassing op de politiek. Voortaan doe ik in een wekelijkse terugblik ’n greep in de politiek/maatschappelijke Winkel van Sinkel. Vandaag de Traverse en de stedenband Breede River.

Het gezegde waar rook is is vuur gaat voor de Traverse Dieren helemaal op. Het rijksbijdrage dreigt te worden gekort. Het is interessant om te zien hoe de verschillende bestuurders op de geruchten reageerden. Gedeputeerde Van Haaren lijkt daarmee veel opener om te gaan dan wethouder Kuiper. Van Haaren gaf onomwonden toe dat de geruchten op waarheid berustten. Zij wist er zefls al veel langer van. Kuiper probeerde het gerucht te negeren met de woorden dat hij (en naar zijn zeggen ook Van Haaren) nooit op geruchten ingaat.

De manier waarop van Haaren daarmee omgaat spreekt me meer aan. Dat ligt ook aan de ruimte die bestuurders krijgen. En dat ligt weer aan de politieke fracties in de gemeenteraad en in provinciale staten. In de statenvergadering worden gerichte vragen gesteld en wordt er doorgevraagd. In de gemeenteraad houdt Kuiper eerst zijn verhaaltje over de Traverse waarna de raadsfracties nog naar wat details vragen of er soms zelfs helemaal het zwijgen toe te doen. Wat mij bevreemdt is dat Kuiper nog steeds niet op zijn ontwijkend gedrag is aangesproken.

Ook de merkwaardige manoeuvres rond de CDA-motie over de rijksmiddelen doen vreemd aan. In de brief van het college aan de kamercommissies wordt met geen woord over de motie gerept. Het CDA was daar, terecht, boos over. Later heeft de raadsgriffie (de “hulpdienst” voor de gemeenteraad) de motie zelf maar opgestuurd. Maar daar bleef het verder bij.

Deze gemeenteraad gedraagt zich als een lammetje, is als was in de handen van het college. En dat geldt niet alleen voor de coalitiepartijen.

Er komt geen stedenband met Breede River.
Feitelijk maakt dit niets uit. De burgemeester gaat gewoon door met haar departement voor ontwikkelingshulp.

Kritische vragen van Barbara de Vos van Gemeentebelangen en Ronald Haverkamp van de VVD werden omzeild. Volgens Van Wingerden past de ontwikkelingshulp in en voor Breede River binnen de bedrijfsvoering van de gemeente.

Ik heb nog nooit gehoord dat projecten van deze aard die aan de andere kant van de wereld plaatsvinden binnen de bedrijfsvoering van een Nederlandse gemeente zouden vallen.

Volgens de burgemeester gaat een stedenband formeel om het aangaan van vriendschapsbanden. En zij wil geen discussie over het aangaan van vriendschap. Die vriendschap voelt het college zeker ten aanzien van de collega’s in Breede River. Maar omdat de gemeenteraad verdeeld is over het aangaan van de stedenband wordt er geen formele stedenband aangegaan.

Nou, van mij mag iedereen, ook het college, vriendschap sluiten met wie ze wil maar dan graag niet op mijn kosten.

Volgens de burgemeester kost de relatie met Breede River geen cent aan de Rhedense belastingbetaler en worden alle kosten door de de Vereniging van Neederlandse Gemeenten vergoed. Zij zegt ook dat de doelstellingen van de gemeente (het uitvoeren van alle gemeentelijke taken) niet door de inzet voor Breede River wordt geschaad.

Dat waag ik te betwijfelen. De inzet van ambtenaren kost geld. En dan gaat het niet alleen maar over reiskosten. Het zal zowiezo niet zo zijn dat ieder uur aan ambtelijke inzet aan de VNG wordt gedeclareerd. De uren die ambtenaren in de Breede River–projecten steken kunnen ook niet aan andere gemeentelijke taken worden besteed. Als dat niets kost dan zit er dus kennelijk rek in de gemeentelijke organisatie. Er is dus kennelijk ruimte om andere dingen op te pakken. Zaken die wel relevant voor de gemeente zijn. Of anders is het weer eens tijd voor een kritische ebschouwing van de ambtelijke organisatie. Kan er misschien worden bezuinigd op het ambtelijk apparaat.
En ik geloof trouwens helemaal niet dat het aan de gemeente geen geld kost. Als de gemeente dergelijke uitgaven helemaal niet registreert, uit andere potjes betaalt en niet in de jaarrekening opneemt dan is er geen haan die er naar kraait.

Bovendien gaat het niet alleen om ambtelijke inzet. Als leden van het college en de gemeentesecretaris naar Zuid-Afrika op reis gaan dan kost dat ook tijd. Tijd die niet besteed wordt aan Rheden!

Barbara de Vos vroeg dan ook terecht om voortaan de afwikkeling van de huidige en toekomstige projecten in Breede River te onderwerpen aan rapportage en (financiƫle) verantwoording.

De band met Breede River mag geen stedenband heten. Maar hij wordt wel stevig door het college aangehaald.