Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 8 december 2009

Mailen over Riviersteen (3)


Vooruit dan maar. Nog 'n mailtje aan de raad over Riviersteen. Kort maar krachtig.

----
Onderwerp: bebouwing in de uiterwaard

Beste raadsleden c.s.,

Ik heb gehoord dat u op de 15e de gaat stemmen over Riverstone.

Ik wil u laten weten dat de uiterwaard verpest zal worden door
dergelijke bebouwing.

Het gebied ligt midden tussen EHS-gebieden.

Voor bewoners van deze gemeente is er niks te winnen: u denkt vast te
zitten aan toezeggingen van een vertrokken wethouder.

Wij zitten graag vast aan een fraaiere toekomst. Een lelijk verleden
biedt hopelijk toch nog een uitzicht op een weids landschap.

Ons stemgedrag in maart wordt bepaald door uw stemgedrag in december.

///vriendelijke groet,/

Hanneke van der Kroft/

Vuile handen (vervolg 1)

Door: Adriaan Dolk

Het is nu precies twee weken geleden dat het stukje ‘Vuile handen’ op dit weblog verscheen. Allereerst ging het over een voor mij onbegrijpelijk antwoord van de burgemeester aan een zeer betrokken inwoner van de gemeente. Waarvan akte. Leest u het nog eens na.

In deze bijdrage (vervolg 1) stel ik mijn verdenking aan de orde dat zowel het college als de raad van de gemeente Rheden vuile handen hebben gemaakt met de behandeling van toegezegde vertrouwelijkheid van een GITP rapport over een van de wethouders in het toenmalige college.

Ik verwijs hiervoor naar de informatie beschikbaar op dit weblog. De term ‘vuile handen’ leen ik van de twee integriteitsdeskundigen, die ik in het stukje van twee weken geleden citeerde.

Mijn conclusie is dat het college en de raad van de gemeente Rheden de verdenking op zich hebben geladen de integriteit van bestuur te hebben geschonden. Integriteit !! Het hoogste goed van onze bestuurders. Waarom geen reactie als door een wesp gestoken?

Dit weblog wordt door geinteresseerden in de lokale politiek van Rheden veelvuldig geraadpleegd. In de afgelopen twee weken zijn er zo’n 7500 ‘pageviews’ geregistreerd. Ook vanuit het gemeentehuis wordt dit weblog nauwlettend gevolgd. Enige leden van de raad hebben de gewoonte alert te reageren op naar hun mening onjuiste of onvolledige informatie die op dit weblog verschijnt.

Geen enkele reactie van gemeentezijde echter werd ontvangen op het stukje ‘vuile handen’ van twee weken geleden. Kennelijk was de verstrekte informatie niet onjuist en niet onvolledig. Argumenten van de zijde van bestuurders waarom de verdenking ongegrond is zouden op hun plaats zijn. Maar tot nu toe is het stil.

Ten overvloede: de inhoud van het GITP rapport doet niet ter zake. Het gaat erom dat de afspraak om het rapport als vertrouwelijk te behandelen zonder overleg met de inmiddels beschadigde wethouder is verbroken, dat de burgemeester heeft verzuimd daartegen op te treden en dat de raad heeft verzuimd het college hierover aan de tand te voelen.

Ik herhaal een samenvattende tekst van twee weken geleden:
“Als er een verdenking van schending van integriteit in een gemeentelijke organisatie aan de oppervlakte komt dient snel te worden gereageerd. Ontkennen werkt averechts. Eerst dient een voorlopig oriĆ«ntatie plaats te vinden; indien geen grond aanwezig om het onderzoek verder door te zetten wordt dat publiekelijk met redenen toegelicht.”

Doodzwijgen lijkt mij geen optie en deskundigen zeggen dat snel reageren wenselijk is. Een voorlopige oriƫnterend onderzoek, als hierboven genoemd? Maar er is ook, zoals de voorzitter van het college ongetwijfeld bekend is, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten die speciaal zulke zaken onderzoekt en vervolgens rapport uitbrengt.

Een ongevraagd advies is echter zelden welkom.

Adriaan Dolk, Dieren