Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 18 januari 2013

Reactie op Pluimpjes

Joop Zijlstra reageert op mijn column Pluimpjes    

Waarde heer Kooijmans.

Stel, u bent raadslid.
U verneemt bij geruchte dat er zeer gevaarlijke stoffen over het spoor worden vervoerd. U verneemt dat NS de plicht heeft de brandweer te waarschuwen in zulke gevallen. U verneemt dat de brandweer dat zelfs bijhoudt. U verneemt ook dat als er met een zeer gevaarlijk stof op het spoor bijvoorbeeld bij Ellecom (per ongeluk) een ontploffing plaatsheeft, datzelfde Ellecom in één klap van de kaart zou kunnen worden geveegd.

Zou u van zo’n bericht niet het naadje van de kous willen weten? Misschien stuit u er ook op dat de burgemeester ervan af weet of ervan af moet weten. Had die oefening dan niet allang moeten hebben plaatsgehad?

Pluimpjes


Mij wordt weleens verweten dat ik te kritisch ben voor politici en bestuurders. Ik denk daar uiteraard anders over. Deze mensen kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Gemeenten beschikken bijvoorbeeld over een afdeling communicatie die mede wordt ingezet om bestuurders in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen. Een beetje tegengas kan geen kwaad. Sterker nog, tegenspraak is hard nodig. Wij gaan eenmaal in de vier jaar naar de stembus maar daar houdt democratie niet op. Tegenspraak is essentieel voor het functioneren van een op democratische leest gestoelde samenleving. Dat geldt ook voor de lokale politiek. Met mijn blog en deze column hoop ik bestuurders en politici scherp te houden.

Maar goed, niets menselijks is mij vreemd. Vandaag deel ik een paar complimentjes uit. Om de boel betaalbaar te houden werken gemeenten veel met elkaar samen. Ik zie daar niet altijd de voordelen van in. Dat bleek onder andere het geval met het Budget Advies Centrum dat vanuit Arnhem voor een groot aantal gemeenten de schuldhulpverlening regelt. Een grote puinhoop waar mensen in een kwetsbare positie de dupe van werden. BenW van Rheden besloten onlangs om de schuldhulpverlening de komende jaren weer in eigen Rhedense hand te nemen. Een noodzakelijke actie maar daarom niet minder juist. Goed!