Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 24 december 2008

Gezocht: Foto Molenweg 33 - Dieren - periode tot oktober 1944

Vandaag kreeg ik een mailtje van een oud-Dierenaar met een verzoek voor hulp.

Mijnheer is op zoek is naar een of meer foto’s van het huis waar hij gewoond heeft.

Dat huis stond aan de Molenweg 33 in Dieren en is in oktober 1944 door een voltreffer verwoest.

Ik heb via internet gezocht in diverse archieven en databanken maar ik kan niks vinden.

Is er iemand die deze mijnheer verder kan helpen?
Als u iets weet dan kunt u via mail, via ’n reactie op de weblog of telefonisch contact met mij opnemen. Dan breng ik deze mijnheer verder in contact met u.

U mag foto's natuurlijk ook direct naar mij mailen. Dan stuur ik ze door.

Openbaar Ministerie: Geen schending geheimhouding ‘Hart van Dieren’

Begin dit jaar heb ik samen met Adriaan Dolk aangifte gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht inzake de businesscase Hart van Dieren.

Na bijna een jaar onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie nu dat er géén sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht.

Het OM baseert zich op de vaststelling dat de verschillenverklaring, het stuk waarin de gegevens openbaar zijn gemaakt, een beleidsstuk is waarop géén geheimhouding rustte.

Onderstaand het persbericht (bron: website Openbaar Ministerie - nieuws en persberichten)

Geen schending geheimhouding ‘Hart van Dieren’

23 december 2008 - Arrondissementsparket Arnhem

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van een aangifte dat er sprake zou zijn van schending van een geheimhoudingsplicht door het openbaar maken van een beleidsstuk (verschillenverklaring) betreffende het project ‘Hart van Dieren’.

De Rijksrecherche heeft in het onderzoek een aantal personen van de stuurgroep van het project gehoord.

Het Openbaar Ministerie concludeert dat er op het betreffende beleidsstuk geen geheimhouding rustte en dat er daarom geen sprake kan zijn van schending van een geheimhoudingsplicht. Er zal daarom niemand vervolgd worden.

Zo lust ik er nog wel een paar. Het OM gaat niet in op de schending van de geheimhoudingsplicht van de businesscase maar op het feit dat er geen geheimhoudingsplicht rustte op de verschillenverklaring. Hebben wij bij de aangifte juridisch verkeerde termen gebruikt? Het lijkt er wel op. Kennelijk hebben wij bij de aangifte "vormfouten" gemaakt.

Het OM verwijst nadrukkelijk naar de verschillenverklaring. Misschien hadden wij ons op andere documenten moeten baseren. Bijvoorbeeld het audit-rapport van de stuurgroep. Maar ja, is dat ook een beleidsstuk?

Op de businesscase rust dus wel de geheimhoudingsplicht maar niet op gegevens in de verschillenverklaring die afkomstig zijn uit die geheime businesscase. Dan moet voortaan ieder document waarin gegevens staan die afkomstig zijn uit documenten waarop de geheimhoudingsplicht rust apárt onder de geheimhoudingsplicht worden gebracht. Immers, om die geheimhoudinsgplicht te omzeilen hoeft de bestuurder het nieuwe stuk alleen maar aan te merken als een beleidsstuk.

Dat opent enorme mogelijkheden. Zo kunnen bestuurders de geheimhoudingsplicht gebruiken om anderen een slot op de mond zetten terwijl zij zelf de vrijheid houden om naar believen, op een moment waarop dat goed uitkomt, geheime gegevens openbaar te maken.

Dit kan ik niet meer volgen. Ik zou nog begrip kunnen opbrengen voor de vaststelling dat openbaarmaking meer het algemeen belang diende dan geheimhouding en dat er in de haast geen tijd was om de geheimhoudingsplicht geheel of gedeeltelijk op te heffen. Maar dit gaat mijn pet te boven.

Ik heb zelf geen bericht gehad van het Openbaar Ministerie over deze zaak. Misschien volgt er nog een nadere motivatie. Mocht dat nog komen dan informeer ik u nader.

Okay, passé. Het is even niet anders. Weer wat geleerd.
Bij een eventuele volgende keer eerst juridisch advies inwinnen en juridisch zorgvuldiger formuleren.

En de bestuurders hebben een vreedzame kerst.
Dat is ze overigens van harte gegund.

Een mooie afsluiting van het "oude" Hart en van het jaar 2008.
Kunnen we voor de Traverse met een schone lei beginnen.