Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 10 juli 2013

Geen toekomst jonge steenuilen Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

Alsof ze uit een speelgoedwinkel komen. Zo onbevangen kijken de kleine
 donzige steenuiltjes de wereld in. En dan worden ze, behoedzaam, een voor een, geringd, zodat hun levenspad getraceerd kan worden. Op Nimmer Dor zijn zeven jonge steenuilen uit het ei gekropen: drie aan de Talmaweg en vier aan de Harderwijkerweg. Ondanks dit ogenschijnlijke broedsucces, lopen al deze diertjes een onmiddellijk gevaar: de schade die de laatste jaren aan dit foerageergebied in Laag-Soeren is aangebracht begint zijn tol te eisen. Ook voor de toekomst ziet het er somber uit. Tot nu toe heeft de gemeente nagelaten een steenuilenmanagementplan tot stand te brengen.

‘De steenuil redt het niet’. Met deze pregnante kop besteedde de Gelderlander enkele maanden terug aandacht aan de hachelijke situatie van de steenuilen op Nimmer Dor. In de tussenliggende tijd is de conditie van het foerageergebied verslechterd. De abominabele staat van het biotoop leidt tot voedselschaarste. Het is goed denkbaar dat het ondergewicht van de vier uiltjes aan de Harderwijkerweg hieraan te wijten is.

Het meest dramatische is dat de existentiële nood waarin de jonge steenuilen zich bevinden rechtstreeks voortkomt uit gemeentelijk beleid. Het op deze weblog eerder besproken ploegen van het zuidelijke deel van het plangebied en het achterwege laten van het begrazen en regelmatig maaien van het noordelijke deel, maken het voor de oudere uilen lastig om nog voldoende voedsel voor hun kroost te vinden.