Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 21 december 2013

Rhedense raad stemt gedwee in met Nimmer Dor

Door: Bob Bouhuijs

De gemeenteraad van Rheden heeft afgelopen dinsdag in grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan Laag-Soeren Oost, in de hoop hiermee een stap richting verwezenlijking van het bouwplan Nimmer Dor te zetten. Van de 23 raadsleden stemden slechts drie tegen het plan. Opvallend, aangezien in de weken voor de stemming in verschillende fracties evidente tegengeluiden waren te horen.

Vanaf het eerste moment in het debat over Nimmer Dor was duidelijk dat het leeuwendeel van de raad het bestemmingsplan zou omarmen. De platgetrapte clich├ęs passeerden weer rijkelijk te revue. Zo zou de vitaliteit van het dorp met de bouw van de geplande woningen een impuls krijgen. Verder waren de Soerenaren bij de ontwikkeling van het plan betrokken en zouden zij zich in meerderheid kunnen vinden in het resultaat van de planvorming.