Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 27 januari 2009

Brief GNV vanavond ter "kennisneming" op rol raadsvergadering

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Rheden. Onder agendapunt 2.2.16 staat bij de stukken ter kennisneming de brief van Geen Noordtak Velp op de rol. Het betreft de reactie van Geen Noordtak Velp op de Brief over de Spoorinfrastructuur.

Voor de raadsleden een mooi moment om daar aandacht aan te geven. Dat geldt niet alleen voor het inhoudelijk commentaar op de gemeentelijke spoorbrief maar ook voor de opmerkingen over de belabberde communicatie met de gemeente. Geen Noordtak Velp wacht al meer dan vijf maanden op beantwoording van onze brief van augustus. Het wordt nu echt de allerhoogste tijd dat daar een antwoord op komt.

Een eerste resultaat heeft deze brief intussen wel gehad. Vorige week donderdag is er eindelijk een gesprek geweest met wethouder Elsenaar en een ambtenaar van de gemeente. Er is afgesproken dat gemeente en spoorgroepen (Geen Noordtak Velp, TAK) elkaar zullen informeren over alle spoorzaken en dat, als daar behoefte aan is, met elkaar zal worden overlegd. Nu moet daar wel inhoud aan worden gegeven.

De eerdere voorstellen zoals door GNV verwoord in de brief van augustus 2008 blijven staan. Vooral het voorstel om, naar het voorbeeld van de Tafel van 10, een gemeentebrede Spoortafel in te stellen voor overleg over het leefmilieu langs het spoor.

De reactie van GNV vormt ook prima input voor de raadsinformatieavond in februari wanneer de Brief over de Spoorinfrastructuur op de rol staat.

Kredietcrisis drukt door

Het kredietcrisis breekt nu echt door. Er worden mokerslagen uitgedeeld. De werkloosheid loopt snel op en massaontslag is aan de orde van de dag. En dan hebben we het niet over het verlies van enkele tientallen banen maar over duizenden banen tegelijk. Gisteren werd bekend dat bij ING 7000 medewerkers hun baan verliezen, bij Philips moeten 6000 mensen weg en bij Corus gaan 3500 mensen de laan uit.


De Volkskrant meldt zelfs dat elke AEX-genoteerde onderneming de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal heeft aangegrepen om meer ontslagen aan te kondigen.

ING leed in 2008 een verlies van 400 miljoen euro (in de NRC staan verschillende berichten en variëren de nettoverliezen over 2008 van 1 miljard euro tot 3,9 miljard euro) en wil nu 7000 werknemers kwijt.

Tegelijkertijd voelt de staat zich gedwongen om opnieuw bij te springen bij ING. De Nederlandse overheid dekt voor 80% de risico’s die ING op zijn Alt-A portefeuille loopt. Het gaat om een staatsgarantie (een back-up faciliteit) voor de portefeuille van 35,1 miljard dollar aan Amerikaanse Alt-A-hypotheken. Die zitten in het Amerikaanse hypotheekgebouw tussen de prime hypotheken en de sub-prime-hypotheken in. De kredietcrisis begon bij de subprime-hypotheken die massaal niet meer afgelost worden. Nu is de volgende laag, de Amerikaanse Alt-A hypotheken aan de beurt. Zie ook mijn artikel The Good, the Bad and the Ugly van augustus vorig jaar.

Het moet niet gekker worden. Nu is het al zover gekomen dat alle risico’s die de geldboekaniers hebben genomen worden afgewenteld op Nederlandse belastingbetaler. De staat bevindt zich in een benarde positie. Om te voorkomen dat het hele financiële stelsel omvalt kan ze bijna niet anders. De staat kan niet zomaar grote banken laten omvallen zonder de economie nog verder te schaden. Ik vraag me af of de financiële topmanagers zich hier al niet veel langer bewust van waren. Niet pas de laatste paar maanden maar al jaren.

De een zijn dood is de ander zijn brood. Terwijl duizenden banen verloren gaan zien anderen hun winstkansen stijgen. De banken lopen, gedekt door de achtervang van de staat, weinig risico en dat wordt door de aandelenhandel natuurlijk zeer gewaardeerd. De koers van ING noteerde gisteren een stijging van zo’n 28% en trok de koersen van andere financials met zich mee naar boven. Blijkens de koerswinst van rond de 8% vielen de ontslagplannen van Philips trouwens ook in goede aarde.

Maar hebben we het ergste nu gehad? Ik denk ’t niet. De dominostenen vallen verder.
Eerst moet er schoon schip worden gemaakt. Grondig en snel. Alle rotzooi moet worden opgeruimd. Vooral bij banken maar wellicht ook bij andere financiële instellingen.

Waar zijn eigenlijk die miljarden winsten van de voorgaande jaren gebleven? Waren dat alleen cijfertjes op papier? Dat kan niet voor alle winst gelden. Niet alles zat in aandelen. Ergens moet dat geld zijn gebleven.

Voelt u zich ook zo machteloos bij dit soort berichten?
Ik in ieder geval wel.