Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 29 november 2011

Stichting Tegen Verruiming blij met terugdraaien zondagsopenstelling

Henry Konijn (l) en Dammis de Geus van de Stichting Tegen Verruiming
De heren Henry Konijn (voorzitter) en Dammis de Geus (communicatie) van de Stichting Tegen Verruiming waren naar De Steeg afgereisd om de raadsvergadering over de zondags- openstelling bij te wonen.

De protestborden “tegen verruiming” die zij hadden meegenomen mochten van burgemeester Van Wingerden niet in de raadszaal worden getoond. Dat is volgens haar niet gebruikelijk. (Ik heb wel eens anders gezien!)

Door het besluit de zondagsopenstelling terug te draaien keerde De Geus weer als een blij man terug naar huis:

Zondagopenstelling van de baan

De Gemeenteraad van Rheden heeft vanavond besloten de zondagsopenstelling terug te draaien.

Een amendement van het CDA, Gemeentebelangen, Groep Pieper-Rook, SP en ChristenUnie om het besluit tot zondagsopenstelling van 28 juni 2011 in te trekken werd met de steun van vier (van de vijf) raadsleden van de PvdA en een raadslid van GroenLinks met een meerderheid van 14 stemmen voor het amendement en 11 stemmen tegen (VVD, D66, een raadslid PvdA, een raadslid GroenLinks) aangenomen.

Het besluit tot intrekking van de zondagsopenstelling wordt op 6 december gepubliceerd in Rhedenaar.

Dat betekent dat het zondagsregime weer teruggaat naar 12 koopzondagen per jaar.
Later meer!

De vrije markt op zondag

Journalist Martin Hermens van De Gelderlander schreef op 12 november een opiniestuk in de zaterdageditie. Daarin brak hij een lans voor de koopzondag. Onderstaand een reactie op dat artikel, Een enigszins aangepaste versie van deze posting zond ik afgelopen vrijdag aan De Gelderlander. Ik kreeg geen reactie terug. 

In de gemeente Rheden is een hevige strijd gaande over de zondagsopenstelling. Rechtszaken, bezwaarschriften, polls, enquêtes, petities en posteracties vliegen je om de oren. Ook de Gelderlander doet een duit in het zakje. Redacteur Martin Hermens (Gelderlander, 12 november) steekt niet onder stoelen of banken dat hij voorstander van de uitbreiding van het aantal koopzondagen is. Hij tekent daarbij aan dat de uitbreiding van het aantal koopzondagen niet alleen het belang van de ondernemer mag dienen. Het personeel moet ook worden gehoord. Daarmee suggereert hij dat het vooral de ondernemers zijn die belang bij de Rhedense zondagsopenstelling hebben.

zondag 27 november 2011

Aan de anonieme zondagskinderen

Ik heb begrip voor de argumenten van de voorstanders van de zondagsopenstelling. Dat heb ik herhaald aangegeven maar blijkbaar dringt dat bij een aantal van jullie niet door. Toch vind ik de argumenten die tegen de zondagsopenstelling zijn zwaarder wegen. Die mening ligt jullie kennelijk zwaar op de maag. En het aantal anonieme reacties zegt niets over het aantal verschillende reageerders. Dat kunnen er 10 of 20 zijn maar voor hetzelfde geld zijn dat er maar 2 of 3. Uit de stijl van schrijven leid ik af dat de “harde kern” een beperkt groepje betreft.

Veel aanvallen op de aard van deze site, op mensen die af en toe op mijn blog schrijven en op mijn persoon. Mij wordt verbetenheid, negativiteit, een te groot ego en het ontbreken van zelfreflectie verweten. Hoezo negatief? Wie is er dan negatief? Hebben jullie jezelf weleens afgevraagd wat jullie allemaal opschrijven? Hoe verbeten, hoe negatief, hoe gespeend van enige zelfkritiek en hoe blind voor de argumenten van anderen!

zaterdag 26 november 2011

Poll via proxy-server vernaggeld

De poll is via open proxy-servers vernaggeld. Een mogelijkheid die ik niet had voorzien.

Er stonden vandaag ineens een kleine honderd voorstemmers meer op dan gisteren. Uiteindelijk kon ik via de statistieken achterhalen wat de oorzaak is.

Proxy-servers worden veel gebruikt door spammers en lui die hun internetgedrag willen maskeren. De proxy-server genereert bij iedere nieuwe aanroep een nieuw IP-adres. In dit geval denkt de poll dan dat hij telkens via een ander IP-adres wordt opgeroepen. Via zo'n proxy-server kan dan ook ongelimiteerd gestemd worden. De tijdsspanne waarin via de proxy is gestemd komt overeen met de periode waarin het  aantal voor-stemmen zo sterk toenam.

Kennelijk is er iemand die er heel veel belang bij heeft de poll onderuit te halen. Of iemand die gewoon een hekel aan me heeft.  Hij/zij heeft er in ieder geval veel energie in gestoken. Ik hoop dat die persoon zich vermaakt heeft. Zo zorgt de poll onverwacht ook nog voor wat tijdverdrijf.

Onderstaand een overzicht van proxy-servers die gebruikt zijn.


vrijdag 25 november 2011

Voor of tegen

Die zondagsopenstelling hè. Op mijn blog Politiek Rheden heb ik een poll waarop mensen kunnen aangeven of ze voor of tegen de zondagsopenstelling zijn. Dat roept natuurlijk reacties op. De voorstanders van winkelen op zondag noemen zichzelf positief. Dat maakt mij dus automatisch negatief. Dat spreekt voor zich. Maar dat is een kwestie van perceptie. Laten we het eens omdraaien. Ik ben vóór de lokale winkeliers, ik ben vóór bescherming van het winkelpersoneel en ik ben vóór het behoud van levendige dorpskernen. Daar hebben de supporters van de zondagsopenstelling kennelijk geen boodschap aan. Ik zou dus met net zoveel recht kunnen zeggen dat zij juist de negatievelingen zijn.

donderdag 24 november 2011

Posteractie politiek in Rheden tegen 52 koopzondagen

Persbericht: Vijf partijen in de gemeente Rheden zijn een posteractie begonnen tegen de 52 koopzondagen. Op 29 november gaat het er in de gemeenteraad om spannen!

Rheden - Een aantal politieke partijen binnen de gemeente Rheden heeft de handen ineen geslagen en is een gezamenlijke posteractie gestart tegen de koopzondagen.

De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling, veel winkeliers en medewerkers die zich verzetten tegen 52 koopzondagen en CNV Vakmensen juichen deze gezamenlijke actie van harte toe.

Vanwege een advies van de onafhankelijke (Rhedense) Bezwarencommissie zal er op dinsdagavond 29 november door de gemeenteraad in de raadzaal op het gemeentehuis in De Steeg wederom een besluit moeten worden genomen over het verruimen van het aantal koopzondagen van 12 naar 52.

Koopzondagen

Door: Joop Zijlstra

‘In de staart zit het venijn’, zegt men. Dat venijn is hier de discussie voor en tegen de koopzondagen. Maar het echte venijn zit in het begin: ‘een goed begin is het halve werk’?

Wie kwam hier in onze ‘rustige’ gemeente Rheden op het idee van 52 koopzondagen? Kwam dat idee vanuit ‘De Steeg’ of kwam het van buiten naar binnen, via een bestuurder, uit diens netwerk? Wie drong er eigenlijk op aan?

woensdag 23 november 2011

College valt over de zondagsopenstelling?


Poll zondagopenstelling - tussenstand 23-11-2011 22u30m

Zie ook:
Tussenstand poll zondagsopenstelling (vrijdag 18 nov. 2011)
Poll Zondagsopenstelling in de gemeente Rheden (donderdag 10 nov. 2011)

Grootwinkelbedrijven/supermarkten spinnen garen bij de zondagsopenstelling. Plaatselijke winkeliers zijn vanuit sociale en commerciële overwegingen tegen de openstelling. De kosten van de zondagsopenstelling wegen veelal niet op tegen de baten. Daarnaast worden zij en hun personeel bij nog ‘n dag openstelling overbelast. Zij mogen op zondag best gesloten blijven maar dan lekt een deel van hun omzet weg naar de supermarkten.

maandag 21 november 2011

Concert 'eenvoortwaalf'

Narren, heksen, doodsklokken, sluipende spinnen en ander ongedierte, een vreemde inhoud van een kookpot met toverdrank, eindige en oneindige liefde … Ziedaar de ingrediënten van een bont programma van het twaalfkoppige koor ‘eenvoortwaalf’ uit Nijmegen. Men zingt pittige teksten van Shakespeare op muziek van 20e-eeuwse componisten. Blaaskwintet ‘Pendada’ zal de avond openen.

Joop en Mechel Zijlstra, Ellecom, presenteren dit feestelijke concert van ‘eenvoortwaalf’ als cadeau aan vele genodigden. Wie met hen wil genieten van de a capella zang en van de muziek is op zaterdag 26 november om 20.00 uur welkom in het Sint-Nicolaaskerkje, De Friedhof 6 in Ellecom.
Wie wil komen doet er goed aan - i.v.m. de plaatsruimte - dit op te geven via 0313 - 419 213. Een programmaboekjes met teksten uit blijspelen, drama's en gedichten van de Engelse litterator is ’s avonds beschikbaar, zover de voorraad strekt. De toegang is vrij en er is geen collecte. Wie iets wil doen kan gireren aan Amnesty International, afd. Dieren (giro 5405785).


zondag 20 november 2011

M-FM vs De Gelderlander

Zo nu even over M-FM. De zendmachtiging werd in eerste instantie aan M-FM verleend. RTV Veluwzoom tekende daartegen bezwaar aan bij het Commissariaat voor de Media.

De Gelderlander meldde afgelopen donderdag dat het wel erg lang duurt voordat het Commissariaat voor de Media met een uitspraak over dat bezwaar komt. Dat bericht schoot bij M-FM in het verkeerde keelgat.

vrijdag 18 november 2011

Tussenstand Poll Zondagsopenstelling

Even een tussenstand van de Poll over de zondagsopenstelling van vrijdag 18 november 18:00 uur.

De tegenstanders van de zondagsopenstelling zijn dik in de meerderheid. Kennelijk zijn er toch echt minder voorstanders dan het gemeentebestuur denkt.

Als u uw stem nog niet hebt uitgebracht:  Laat uw mening horen. De poll staat nog 10 dagen open. 

Tussenstand vrijdag 18 nov. 2011 om 18:00 uur:


Op de informatieavond van de gemeente Rheden van 15 november brak mevr. De Jong uit Rheden een lans voor de lokale middenstand. Zij verwoordde het belang van de lokale middenstanders voor de sociale structuur. Een aspect dat tot nu toe onderbelicht was gebleven. Als winkeliers het niet meer tegen de concurrentie van de grote supermarktketens kunnen bolwerken dan vallen er grote gaten in het sociale weefsel van de gemeenschap. En die zijn niet meer te herstellen.

Bazooka Joe

De “Big bazooka” die de eurocrisis zou oplossen blijkt niet veel meer dan een voetzoeker. Er werd een noodfonds ingesteld, een verzekering voor landen in euronood. Een paraplu waarvan je niet weet of die opengaat als het gaat regenen, een ballon gevuld met goede voornemens. China mocht ook meedoen. “We zijn wel goed maar niet gek” dachten de Chinezen en zij bedankten voor de eer.

dinsdag 15 november 2011

(G)een precedent in de Breukinklaan?

Door: Adriaan Dolk

Op de agenda van een informatieavond (15.11.2011) van de gemeente Rheden staat een wijziging van een bestemmingsplan die het mogelijk moet maken dat een illegale dakkapel in de Breukinklaan in Dieren niet behoeft te worden afgebroken.

Zo’n dertig burgers dienden hun bezwaren in bij de gemeente en wezen onder meer op de precedentwerking als de wijziging wordt doorgezet. In haar antwoord aan de bezwaarmakers ontkent de gemeente ten stelligste dat er hier sprake is van een precedent. De gemeente geeft volmondig toe dat er in eerste instantie onterecht een bouwvergunning is verleend en betreurt dat. Maar leest u eens de curieuze tekst waarin de gemeente de fout die zij zelf maakte als argument gebruikt voor een bestemmingsplanwijziging.

zondag 13 november 2011

Visie van een buitenstaander

Gerben Hoeksma uit Winterswijk schreef me een mail. Hij heeft zich verdiept in de Traverse Dieren. De mail gaat vergezeld van een uitgebreide visie op de Traverse die ik u niet wil onthouden..

Gerben schrijft:
“ Wat ik mis in de reacties is het onderscheid in consequenties van de diverse plannen tussen fietsverkeer en autoverkeer.

vrijdag 11 november 2011

Draaitollen

Het politieke gedraai en gemier begint lachwekkende vormen aan te nemen. Neem nou de hype rond Mauro. Koppejan, Ferrier en nog wat andere CDA-ers maakten zich compleet belachelijk met hun hypocriete gedrag rond Mauro’s verblijfsvergunning. Dat geldt overigens net zo goed voor de PvdA. Het was immers PvdA-minister Albayrak die Mauro in 2009 meedeelde dat hij moest vertrekken. Op basis van een vreemdelingenwet die onder de verantwoordelijkheid van PvdA-minister van Immigratie Cohen tot stand kwam. Nu draait diezelfde partij over de rug van een kind een politiek nummer. Alleen maar om het CDA in problemen te brengen. Ik zou meer respect voor de PvdA opbrengen als die nu eens echt oppositie ging voeren. Kansen genoeg om dit kabinet naar huis te sturen. Maar met de peilingen in het achterhoofd is dat natuurlijk wel een beetje link. Dus wordt er voorlopig nog even doorgemodderd.

donderdag 10 november 2011

Traverse Dieren: Statenmotie vóór de lange bak

Gisteren hebben Provinciale Staten een motie tgv de Traverse Dieren aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten (i.c. gedeputeerde Bieze) met de gemeente Rheden in overlge te gaan om de mogelijkheden voor een lange tunnelbak (variant 3-lang) in de Traverse Dieren te onderzoeken.
Het lijkt erop dat gedeputeerde Bieze hier een laatste kans krijgt om nog iets goed te maken. De Staten hadden ook direct voldoende geld kunnen vrijmaken voor een langere tunnelbak. Daar is geld genoeg voor. Ik moet hierover nog eens goed nadenken.

Poll Zondagsopenstelling in de gemeente Rheden

Op deze blog is een poll geopend over de zondagsopenstelling in de gemeente Rheden. Een simpele vraag: wat vindt u van de zondagsopenstelling, bent u vóór, tégen of maakt het u niet uit?
De poll sluit op 28 november om 22:00 uur!

Ik stel het overigens zeer op prijs als u een reactie op deze posting geeft. Emails zijn eveneens welkom.

28 juni 2011 besloot de gemeenteraad van Rheden (14 stemmen vóór en 12 stemmen tégen) dat winkels in de grote dorpskernen Velp, Dieren en Rheden voortaan ook op zondag(middag) geopend mogen zijn.

Dat besluit is genomen op grond van het toeristisch karakter van de gemeente. In de winkeltijdenverordening staat de zondagsopenstelling opgenomen in Artikel 7 Toerisme.

Ik vind dit flauwekul en misbruik van de toerismebepaling. Het college van B&W heeft op geen enkele wijze aangetoond dat toeristen er behoefte aan hebben dat de winkels in Velp, Rheden en Dieren op zondag geopend zijn.

Natuurlijk, het wordt de consument gemakkelijk gemaakt. Even op zondag nog ’n paar boodschappen halen. Als de koffie of de suiker op is effe naar Albert Hein of de Coop om de voorraad aan te vullen. Maar voor mij hoeft dat niet.

woensdag 9 november 2011

Enkele stukken en een suggestie/waarschuwing

Door:  Joop Zijlstra

Waarde Jan van de Wouw,
Secretaris van het projectbureau ´Traverse Dieren´.

1. 'Opinie' in De Gelderlander, 2. inspraak op 26 oktober, 3. recente brief
 
aan de leden van de commissie MIE.

Graag nog het volgende, pro memorie:
Als er een korte tunnelbak komt is van Gazelle een claim te verwachten, daar moet ook de heer Dr. C. Volp wel rekening mee houden. Ik zag hem op 26/10 even op het balkon in de Statenzaal. Alles onder controle? Dat is maar zeer de vraag.

Aan de Staten-leden van de commissie MIE

Door: Joop Zijlstra

Geachte heer / mevrouw
Deze brief sturen wij aan u als lid van de provinciale commissie MIE.

Het was tamelijk indrukwekkend, al die insprekers bij het plan van GS ‘Traverse Dieren’ variant 3-kort: de variant met een korte open tunnelbak. Men is in Dieren voor variant 3-lang, omdat deze variant met een lange tunnelbak èn aan de uitgangspunten voldoet èn de verkeerskundige problemen oplost. Waarom kiezen GS dan toch voor variant 3-kort?

Traverse Dieren - Inspraak namens gemeenteraad Rheden - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Hendri Witteveen namens de gemeenteraad van Rheden.


dinsdag 8 november 2011

Traverse Dieren - Inspraak Albert Lentink VOF - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.


Bijgaand de inspraak van dhr. Albert Lentink namens Albert Lentink VOF


Als u de tekst op een afbeelding niet kunt lezen dan kunt u de afbeelding als volgt vergroten:
- klik op een afbeelding, dan worden alle afbeeldingen van dit bericht in een nieuw venster getoond.
- klik daarna op “Show Original” (links op het scherm) , dan wordt een nieuw venster geopend met daarin de gekozen afbeelding.
- klik vervolgens met de muis op de, in net nieuwe venster, vertoonde afbeelding.
De afbeelding wordt dan in groot formaat weergegeven.

Traverse Dieren - Inspraak aanwonenden Burg. de Bruinstraat - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Derksen, namens een aantal aanwonenden aan de Burgemeester De Bruinstraat

De rechtstaat in de Breukinklaan (3)

Door: Adriaan Dolk

Een buurman in de Breukinklaan in Dieren wilde zijn kantoor aan huis uitbreiden en zette er zonder vergunning een dakopbouw bij van 188 kubieke meter. Hij werd tot twee maal toe in het ongelijk gesteld door de rechter; de laatste maal door de Raad van State, ons hoogste rechtscollege. Bovendien kreeg buurman een dwangsom opgelegd van de gemeente die hem gelastte de dakopbouw af te breken. Nou, dat was het dan wel, zou je denken. Exit dakopbouw.

Vergeet het maar, die dakopbouw staat er nog steeds in volle glorie. Hoe handhaaft de gemeente Rheden onze wet- en regelgeving? Tot ergernis van velen ondersteunt de gemeenteraad in juli 2010 een motie tot wijziging van het bestemmingsplan teneinde deze illegale dakkapel ongemoeid te kunnen laten. De wijziging is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar van de dakkapel. Daar gaan we weer met de slappe knieën.

maandag 7 november 2011

Traverse Dieren - Inspraak Gezamenlijke Ondernemers Dieren e.a.26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.


Bijgaand de inspraak van mevr. Nooteboom namens de gezamenlijke ondernemers van Dieren.

Traverse Dieren - Inspraak Bel.vereniging Dieren e.a.26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Fred van Daalen namens de Belangenvereniging Dieren e.o..


Traverse Dieren - Inspraak J. Blok 26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. J. Blok, verkeerskundige en inwoner van Dieren.


Traverse Dieren - Inspraak Groep Pieper-Rook 26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Wim Pieper namens de Rhedense politieke partij/raadsfractie Groep Pieper-Rook. Wim Pieper verwijst daarin o.a naar de rapportage over de door hem uitgevoerde verkeerstellingen de  oversteek Spoorstraat-Wilhelminaweg in Dieren, de destijds door Pi de Bruin bij de presentaties van Atelier Verdaas bewierookte "Dorpsas" (zie rechts, midden op de afbeelding)) die het hart van de voorgestelde oplossing moest vormen.. 


zondag 6 november 2011

Traverse Dieren - Inspraak GBO Dieren - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Ottevanger namens de Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren.


Traverse Dieren - Inspraak St. Burg. Willemsestraat - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Hans van Helvoort namens de Stichting Burgemeester Willemsestraat
Traverse Dieren - Inspraak St. Spankerenseweg - Commissie MIE van Prov. Gelderland

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Bijgaand de inspraak van dhr. Jan Paul namens de Stichting Spankerenseweg Dieren

Als u de tekst op een afbeelding niet kunt lezen dan kunt u de afbeelding als volgt vergroten:
- klik op een afbeelding, dan worden alle afbeeldingen van dit bericht in een nieuw venster getoond.
- klik daarna op “Show Original” (links op het scherm) , dan wordt een nieuw venster geopend met daarin de gekozen afbeelding
- klik vervolgens met de muis op de, in net nieuwe venster, vertoonde afbeelding
De afbeelding wordt dan in groot formaat weergegeven.

zaterdag 5 november 2011

Traverse Dieren - Inspraak Joop Zijlstra 26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.
Er waren 12 insprekers. De bijdragen waarover ik de beschikking heb worden de komende dagen op Politiek Rheden gepubliceerd.

Bijgaand (nogmaals) de inspraak van dhr. Joop Zijlstra namens Het Comité

Voorzitter, Dames en Heren,

‘Traverse Dieren’.

Ambtenaren van de projectgroep zeiden: ‘Wij gaan met het plan zo zorgvuldig te werk dat de rechter er niet aan te pas hoeft te komen, laat staan de Raad van State. Ook de variant ‘handhaving van de N348’ leggen we voor aan de MER-commissie. Geld is niet zo belangrijk. Wat nodig is gebeurt.’

Maar wat lezen we in de Gelderlander van Zaterdag. ‘Dieren opgezadeld met een tunnelbak die niemand wil’. Beter een half ei dan een lege dop? Zo te merken nemen B.& W. van Rheden het halve ei voor lief. Dieren wil geen half ei. Het dorp wil een volwaardige oplossing van zijn verkeersproblemen.

Traverse Dieren - Inspraak Twickel 26/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Uit het verslag van de commissievergadering:  
Dhr. Schimmelpenninck spreekt in namens Stichting Twickel. Het voorliggende plan is van groot belang voor herstel van het landgoed Hof te Dieren en het landschapspark. Hij verwijst naar de uitgereikte kaart. Het landgoed is een Rijksmonument en daarom heeft het Rijk ook nadere subsidievoorwaarden gesteld. Hij bepleit het vasthouden aan de bundeling van weg en spoor en het afsluiten van de Arnhemsestraatweg en de Doesburgse dijk voor het doorgaand verkeer. (Theo: de tekst zélf is niet beschikbaar)

Traverse Dieren - Inspraak DINO 12/10 2011; Commissie MIE van Provinciale Staten,

De Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland besprak 26 oktober 2011 de Tracékeuzenotitie Traverse Dieren.

Er waren 12 insprekers op 26 oktober. Het Wijkplatform Dieren Noord-Oost (DINO) had al eerder ingesproken,  in de commissie van 12 oktober. De bijdragen waarover ik de beschikking heb worden de komende dagen op Politiek Rheden gepubliceerd.Als u de tekst op een afbeelding niet kunt lezen dan kunt u de afbeelding als volgt vergroten:
- klik op een afbeelding, dan worden alle afbeeldingen van dit bericht in een nieuw venster getoond.
- klik daarna op “Show Original” (links op het scherm) , dan wordt een nieuw venster geopend met daarin de gekozen afbeelding
- klik vervolgens met de muis op de, in net nieuwe venster, vertoonde afbeelding
De afbeelding wordt dan in groot formaat weergegeven.


vrijdag 4 november 2011

Klant?

Als bedrijven beginnen over onderwerpen als de “klant centraal” of “klantgericht werken” dan weet je ’t wel. Er wordt dan steevast een nieuwe verdedigingslinie tegen de klant opgeworpen. Meestal gaat het om een nieuw call centre. Dat frontoffice vormt dan een extra diepe en brede gracht rond het hart van het bedrijf, het backoffice. Maar als een gemeente het woord “klant” in de mond neemt dan moet je extra op je hoede zijn.

donderdag 3 november 2011

Mevrouw Bieze kannie kieze (2)

Door: Adriaan Dolk
 
De gemeente Rheden gesteund door de inwoners van Dieren geven de voorkeur aan variant 3a-lang voor de Traverse. Op een vergadering van de commissie MIE van de provincie op 26 september verdedigde de gedeputeerde mevr. Bieze (VVD) echter haar voorkeur voor variant 3a-kort.

In de Rijksbeschikking waarin 53,3 miljoen euro subsidie aan het project wordt toegekend staan de overwegingen van het ministerie VROM vermeld om de subsidie te verlenen. Onder meer worden genoemd:
1 het verbeteren van de verbindingen tussen Dieren Noord en Dieren Zuid
2 minder doorsnijding van het landgoed Hof te Dieren door wegen, zodat het landgoed minder wordt versnipperd.

woensdag 2 november 2011

Doe 's normaal mens!

Vanmiddag was een commissievergadering van de Tweede Kamer over het persoosngebonden budget. Er wordt commentaar geleverd vanuit de zaal. Als voorzitter Smeets (PvdA) ingrijpt wordt haar letterlijk de mond gesnoerd door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (CDA). Wat een arrogantie!
Klik op het filmpje!

Velp, A12

Nog 'n paar foto's van de werkzaamheden mbt de verbreding van de A12.
Verbreding van het viaduct Larensteinselaan-IJssellaan, de Geërfdenwei die tegelijk met de werkzaamheden aan de A12 wordt omgetoverd tot park en de tunnel Broekstraat-Luinhorstweg