Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 20 augustus 2012

Adriaan Dolk

Dierenaar Adriaan Dolk volgt de Rhedense politiek op de voet. Vooral het gestuntel van de overheid inzake Hart van Dieren leidde bij hem tot verontwaardiging. Met zijn kritische beschouwingen levert hij een belangrijke bijdrage aan Politiek Rheden. Hier vindt u de links naar alle door Adriaan geschreven artikelen.

Joop Zijlstra

Joop strijd tegen onrecht door de overheid en tegen politieke kuiperijen. 

Joop levert sinds 2008 bijdragen aan deze blog.
Onderstaand de links naar zijn artikelen.
Klik op een link om naar het betreffende artikel te gaan.


Bob Bouhuijs

De Soerense politicoloog Bob Bouhuijs is bekend door zijn strijd tegen de bouwplannen op Nimmer Dor in Laag Soeren. Hij mengt zich echter ook actief in discussies over andere politiek-maatschappelijk onderwerpen. Onderstaand vindt u de links naar die bijdragen.
=======================================================================

Blokkade Nimmer Dor niet opgeheven (16 september 2014)

Rheden poogt NimmerDorNee met kunstgreep uit procedures te weren (21 april 2014)

Bij GroenLinks valt wat te kiezen (25 februari 2014)

Rhedense raad stemt gedwee in met Nimmer Dor (21 december 2013)

Huishoudenskrimp dwingt tot een andere bestuurlijke kijk (12 juni 2013)

Weer aantasting leefgebied steenuilen Nimmer Dor (9 mei 2013)

Mogelijk geen huurwoningen op Nimmer Dor (14 januari 2013)

Een andere visie op woningbouw is nu echt noodzakelijk (10 november 2012)

Een wereld vol passie, verraad en oorlog (24 september 2012)

GroenLinks Doesburg kiest de juiste weg (29 juli 2012)

Ploegen op Nimmer Dor (29 april 2012)

Een kleine kern met ambities: een reactie op Machiel Wetselaar (17 april 2012)

Opinie zonder feiten: een reactie op Machiel Wetselaar (11 april 2012)

De Koningslijn en Nimmer Dor (4 april 2012)

Nimmer Dor: Tien jaar Soerense bouwput en een ongewis resultaat (2 april 2012)

Geen overeenstemming over Nimmer Dor (18 juli 2011)

Gemiste kansen voor GroenLinks (13 maart 2011)

SP houdt rug recht bij besluit Nimmer Dor (7 maart 2011)

Behoeftepeiling Nimmer Dor is een farce (6 februari 2011)

Woningbehoefte Nimmer Dor is geen luxe (9 december 2010)

Tendentieuze enquĂȘte Nimmer Dor (2 december 2010)

Nimmer Dor krijgt mogelijk vervolg (21 oktober 2010)

Verlies van links ook door het plegen van sociale roofbouw (17 oktober 2010

Antwoord op "Nimmer Dor: JA SAMEN!" (26 maart 2010)

NimmerDorNee blijft kritisch (4 maart 2010)

Nimmer Dor (22 februari 2010)

Een nieuw Nimmer Dor (17 februari 2010)

Blokkade Nimmer Dor opgeheven (16 november 2009)

VVD heeft geen oog voor de natuur (15 november 2009)

Verkeersveiligheid Laag Soeren staat niet los van Nimmer Dor (9 oktober 2009)

Is verzet tegen bouwplannen zinloos? (3 september 2009)

VVD-Rheden: Visie of opportunisme (25 juli 2009)

Dreigend woningoverschot in Rheden (11 juli 2009)

Leegstand dreigt door ondoordachte woningbouw (18 juni 2009)

Lokale journalistiek mist kwaliteit (23 april 2009)

Gemeente gedoogt illegaal parkeren Nimmer Dor (30 januari 2009)

De recessie maakt een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening mogelijk (9 januari 2009)

Streekjournaal ondergaat aderlating (30 december 2008)

Waanzinnig besluit over Soerense bouwvergunning ( 8 december 2008)

Stand van zaken Nimmer Dor (31 oktober 2008)

Gerechtelijke dwaling Nimmer Dor (vervolg) (31 augustus 2008)

Nimmer Dor en de pers (15 augustus 2008)

De verdwenen brief (10 augustus 2008)

Jogchum Sevenster

Jogchum Sevenster van de Stichting Behoud Uitwaardenlandschap volgt kritisch de ingrepen die in het landschap worden gepleegd.
Onderstaand de links naar zijn bijdragen op deze blog.

Henri Mulder

Henri Mulder reageert veelvuldig op deze blog met uitstekende argumentaties.   De ex-Dierenaar deed op Politiek Rheden zijn verhaal over de ervaringen van zijn familie met Hart van Dieren. Dat verhaal mag niet in de vergetelheid raken. Het vertelt iets over de mentaliteit van de gemeentelijke overheid. Henri was, toen hij nog in de gemeente Rheden woonde, politiek actief voor de VVD en had op persoonlijke titel zitting in het bestuur van waterschap Rijn en IJssel. Hij is elders nog volop politiek-maatschappelijk actief.

Onderstaand de links naar "Tussen Wal en Schip". Zo onderging de familie Mulder de gevolgen van Hart van Dieren.