Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 21 april 2014

Rheden poogt NimmerdorNee met kunstgreep uit procedures te weren

De gemeente Rheden is momenteel met de Stichting NimmerdorNee verwikkeld in een juridische strijd over het bouwplan Nimmer Dor te Laag-Soeren. Inzet vormt de mogelijkheid om een kleine 70 woningen aan de Soerense woningvoorraad toe te voegen. Zoals bekend, staat NimmerdorNee vanwege uiteenlopende redenen kritisch tegenover dit bouwplan. Naar nu blijkt zet de gemeente alles op alles om dit plan te verwezenlijken. De waarheid wordt hierbij grof geweld aangedaan. Zo probeert de gemeente met een juridische truc NimmerdorNee uit de procedures te weren.

De procedures worden van gemeentelijke zijde formeel namens de gemeenteraad gevoerd. In de praktijk voert het college de regie, waarbij het ambtenarenapparaat gesteund door een advocaat verantwoordelijk is voor de juridische uitvoering. Dat de gemeente zich hierbij niet belemmerd voelt om aperte onjuistheden te verkondigen, blijkt onder meer uit de wijze waarop zij tracht NimmerdorNee van het juridische toneel te laten verdwijnen. In de ogen van de gemeente is deze stichting immers slechts in het leven geroepen om juridische procedures te voeren. Met deze smalle doelstelling zou de stichting niet ontvankelijk kunnen worden verklaard.

maandag 7 april 2014

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Door: Adriaan Dolk

En nu vooruit, Plankgas te Pletter tegen het Parkeer Project

Onder leiding van een voormalig wethouder die, naar eigen zeggen, het project Traverse heeft vlot getrokken en in rustig vaarwater heeft gebracht en er vervolgens de brui aan geeft, wordt er in onze gemeente druk aan gewerkt een coalitie samen te stellen, zonder de onzekerheden voor het project Traverse, die door uitspraak van de Raad van State zichtbaar zijn geworden, een blik waardig te keuren.

In Den Haag oprecht beloven niet met het project Traverse te beginnen alvorens de Raad van State een uitspraak heeft gedaan, maar thuisgekomen “Tingeling” slopen en dan vervolgens volhouden dat deze voorbarige cultuurbarbarij geheel los staat van het project Traverse. Neem nota waarin een voormalig wethouder, die er de brui aan geeft, groot kan zijn: bestuurlijke glibberigheid ten top.

woensdag 2 april 2014

Stippels met bimbam

De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen verbaast me niks. Ik ben redelijk goed ingevoerd in de lokale politiek in Rheden, mijn gemeente. Niettemin wist ik tot een uur voordat ik ging stemmen niet bij welke partij het rode potlood zou landen. Ik heb zelfs overwogen om helemaal niet te gaan stemmen. In mijn hoofd had ik wel aangevinkt waar mijn stem zeker niet terecht zou komen. 


De vorige keer, in 2010, kwam ik bedrogen uit. Verkiezingsbeloften bleken gebakken lucht.....lees verder op het Ouderenjournaal

dinsdag 1 april 2014

D66 laat SP links liggen; oude coalitie wil verder.

Persbericht van de SP

Op woensdag 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP was in de Rheden de grootste winnaar. De partij steeg van 2 naar 5 zetels. D66 had slechts 9 stemmen meer en startte direct daarna de gesprekken voor het vormen van een college. Ook met de SP zijn twee gesprekken gevoerd. 

Afgelopen zondag heeft informateur Ron König (huidig wethouder voor D66 in Rheden) laten weten geen basis te zien voor een coalitie met daarin de SP, ondanks dat alle partijen de programmatische verschillen overbrugbaar achtten. Zijn advies is om de huidige coalitie van D66, CDA, VVD en GroenLinks voort te zetten. Deze partijen hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken het huidige beleid te continueren. Voor de SP is dit een onlogische keuze, omdat zowel VVD als GroenLinks flink verloren hebben.

maandag 31 maart 2014

Bedrijventerrein Rinaldostraat in Dieren

Door: Adriaan Dolk

In het oostelijk deel van de Traverse, dat is het deel waarvoor de plannen door de Raad van State zijn vernietigd, bevindt zich ook het ‘Bedrijventerrein Rinaldostraat’. Vijftien bedrijven zijn daar gevestigd, leveren hun bijdrage aan de economie en zorgen voor werkgelegenheid in onze gemeente. Het is belangrijk dat dit bedrijventerrein voor ondernemers aantrekkelijk blijft. Met die intentie is het terrein indertijd opgezet en daar gaan de ondernemers nog  steeds van uit.

Teneinde voor vrachtverkeer een goede toegankelijkheid van het bedrijventerrein te bedenken lag samenwerking tussen provincie, gemeente en de aldaar gevestigde ondernemers voor de hand, maar aan deze logica is onvoldoende aandacht besteed. De ontwerpers gingen er van uit dat vrachtverkeer - vrachtwagens met aanhanger zijn geen uitzondering -, over een afstand van 450 meter, vanaf de Wilhelminaweg, hun weg kunnen vinden over de Zuider Parallelweg, waar auto’s van omwonenden geparkeerd staan en een bestelbus al moeilijk kan passeren. 

maandag 24 maart 2014

Zo gaan we met elkaar om

Door: Adriaan Dolk

De gemeenteraadsleden van Rheden kunnen het onderling goed met elkaar vinden  en ook hun verhouding tot het College is voortreffelijk. In goede harmonie wisselen zij in de raadszaal enige argumenten uit en hun controle van het College beperkt zich tot een vriendelijk vraag- en antwoordspelletje. Waagt een enkel raadslid eens wat scherper uit de hoek te komen dan plaatst deze zich buiten de gevestigde orde en wordt verder genegeerd. Is er een hinderlijke burger die dwars ligt en een wethouder publiekelijk de les leest dan klinkt al snel de mantra: ‘Daar zijn wij het niet mee eens, zo gaan we hier niet met elkaar om’. Gerustgesteld knikt men elkaar dan toe; de onderlinge solidariteit is bevestigd en van de burger, die naar het oordeel van de raadsleden buiten zijn boekje is gegaan, is afstand genomen.

maandag 17 maart 2014

Gemeentehuis Rheden voortaan open op zondag

Door: Adriaan Dolk

Nog niet zo lang geleden besloot de gemeenteraad met een krappe meerderheid dat de winkels op zondag voortaan best open kunnen zijn. In het licht van de 24 uurs-economie  kiest de raad, zoals zij het noemen,  voor een stimulans van de dynamiek in de Rhedense  gemeenschap.
  
De geblindeerde winkelruiten op het Callunaplein en langs de Wilhelminaweg  in Dieren getuigen heden ten dage dat de zelfstandige winkeliers moeite hebben het hoofd boven water te houden.  Laat staan dat er gegadigden te vinden zijn om daar een nieuwe zaak te beginnen. En dan komt  de winkelopening op zondag er ook nog bij.  Decennia lang is er in ons land geknokt voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, maar echte ondernemers kiezen er tenslotte zelf voor om ’s avonds op te ruimen, de administratie bij te werken  en de vakken weer te vullen voor de volgende dag.

zondag 16 maart 2014

Veel beloven..

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt een dramatisch lage opkomst verwacht. Volgens CDA-leider Sybrandt Buma is dat vooral de schuld van Mark Rutte. Die schaadt met zijn loze beloften het aanzien van de politiek. Voorafgaand aan de verkiezing voor de Tweede Kamer raaskalde Rutte er op los... lees verder op het Ouderenjournaal

maandag 3 maart 2014

Een zwembad voor Dieren

Door: Adriaan Dolk

Op 14 februari 2014 deed de Raad van State (RvS) uitspraak over de acht beroepen die tegen het plan Traverse waren ingediend. Het oostelijk deel van het plan,(van kruising N348 met de Burg. Willemsestraat tot en met de kruising N786 met de Spankerenseweg) is vernietigd en dient te worden overgedaan. En dat betekent voor dit projectonderdeel een nieuw ontwerpplan maken, ter inzage leggen, inspreken, zienswijzen indienen, een zienswijzennota, etc. De klok tikt door.

vrijdag 28 februari 2014

Kiezen

Tja, die verkiezingen! In de gemeente Rheden waar ik woon dingen elf partijen naar de gunst van de kiezer. De opkomst van de ouderenbeweging manifesteert zich ook in Rheden. Nieuwkomer OPA (Ouderen Politiek Actief) kon aanvankelijk ook op mijn sympathie rekenen. Sterker nog! Ik wilde mij aanmelden voor een plaats op de lokale kandidatenlijst. Dat werd echter geen succes. ... lees verder op het Ouderenjournaal 

dinsdag 25 februari 2014

Bij GroenLinks valt wat te kiezen

Door: Bob Bouhuijs

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen valt binnen GroenLinks Rheden wat te kiezen. Pieter Groenewoud probeert namelijk middels de lijst van deze partij een raadszetel te bemachtigen. Gezien zijn positie op de lijst, zal hij de nodige voorkeursstemmen moeten verwerven.

Groenewoud is de laatste jaren als raadsvolger en de afgelopen maanden als raadslid voor GroenLinks actief geweest binnen de Rhedense raad. Hierin liet hij op grond van zijn principes en een gedegen dossierkennis veelvuldig een eigen geluid horen dat soms afweek van dat van zijn fractie. Zo stemde hij tegen het bouwplan Nimmer Dor, terwijl zijn fractiegenoten ermee instemden. Ook op andere sociale en ecologische dossiers toonde Groenewoud een kritische, autonome houding, waarbij hij het college het vuur na aan de schenen legde.

dinsdag 18 februari 2014

Inspiratie

Midden vorig jaar verloor ik mijn baan. De crisis had ook mij ingehaald. Geen kwaad woord over mijn werkgever hoor. Het ontslagproces verliep op een zorgvuldige en nette manier en wij namen in goede harmonie afscheid van elkaar. Niet dat ik tevreden was met de situatie maar het was niet anders. Ondanks mijn hobby’s had ik na een paar weken thuis wel gezien. Ik was gewend aan lange werkdagen, actie en dynamiek om me heen. Dat viel plotseling weg en ik dreigde in een groot zwart gat te vallen. Niks voor mij. Bovendien kreeg ik voor het eerst in mijn leven te maken met het UWV en zaken als WW en de daarbij horende verplichtingen. Er wordt veel over deze instelling gemopperd. Met name de bereikbaarheid en toegankelijkheid via de website was ver onder de maat. Dramatisch slecht zelfs. Maar daar wil het nu verder niet over hebben. Integendeel! Ik heb juist een positief punt over het UWV te melden.  ... lees verder op het Ouderenjournaal 

maandag 17 februari 2014

Ouderenjournaal

Het Ouderenjournaal is een digitale krant (webkrant) voor 50-plussers. 

Een team van ervaren journalisten verzorgt zowel op landelijk als op provinciaal niveau de inhoud. 

Daarbij wordt vooral het nieuws gepubliceerd en geduid dat interessant is voor “ouderen” (what’s in a name). 

Op landelijk niveau is er wekelijks een column. Daarnaast zullen er ook columns verschijnen die specifiek op de onderscheiden provincies zijn gericht. 

Ik heb de eer om met ingang van deze maand een column te verzorgen die vooral doch niet uitsluitend op de provincie Gelderland is gericht.  Geheel in de traditie van mijn eerdere “column Theo”. 


Mijn eerste column “Inspiratie” is inmiddels gepubliceerd.