Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 14 november 2006

Kiezersbedrog door SP en Gemeentebelangen

Door THEO KOOIJMANS
Met verbijstering heb ik het afgelopen jaar de schertsvertoning van het gemeentebestuur rond Hart van Dieren gevolgd.

De leugens, het gedraai en gemarchandeer van dit college van B&W en de coalitiepartijen SP, PvdA en Gemeentebelangen hebben het vertrouwen van veel burgers in de politiek effectief vernietigd.

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de SP en Gemeentebelangen zich sterk geprofileerd op het onderwerp Hart van Dieren.

De SP beloofde alleen gemeenschapsgeld in te zetten wanneer alle voorhanden zijnde alternatieven terdege onderzocht zouden worden. Ook moest er voldoende draagvlak onder de Dierense bevolking zijn. In alle andere gevallen was er volgens deze partij sprake van kapitaalvernietiging. De SP vond ook dat Hart van Dieren alleen een oplossing voor de verkeersstagnatie biedt wanneer voorzien wordt in drie ongelijkvloerse kruisingen met de spoorlijn.

Gemeentebelangen had ook prachtige kreten. Zij zou de acht-min-variant ter discussie stellen en zich sterk maken voor de belangenverenigingen. De zorgen van de Dierense bevolking waren immers ook de zorgen van Gemeentebelangen. De spoorbaan moest volledig ondertunneld worden en er zou een referendum over Hart van Dieren komen. Bovendien wilde deze partij dat besluiten over grote plannen of projecten (bijvoorbeeld Hart van Dieren) in de gemeenteraad alleen met een tweederde meerderheid konden worden genomen.

Op grond van deze mooie woorden hebben de belangenverenigingen nadrukkelijk hun steun aan zowel SP als Gemeentebelangen uitgesproken en hebben veel kiezers op een van deze partijen gestemd. Zij zijn van een koude kermis thuisgekomen.
Mede dankzij deze stemmen kwamen zowel de SP als Gemeentebelangen samen met de PvdA in het college van B&W van de gemeente Rheden terecht.

Van Rikus Brader en de SP hebben we vervolgens nooit meer iets over Hart van Dieren vernomen.
Willem Pieper mocht van de PvdA en de SP de kastanjes uit het Dierense vuur gaan halen. Hij werd naar voren geschoven als verkoper van de acht-min variant.

Er werd een duur meepraattraject opgestart. De acht-min variant die van SP en Gemeente-belangen voorafgaand aan de verkiezingen nog van tafel moest werd nu tot uitgangspunt van de discussies verklaard.

We kennen het gevolg. De Dierenaren mochten idee├źn aandragen die vervolgens een voor een werden afgeschoten. Het resultaat is dat de belangenverenigingen en andere goedwillende burgers gedesillusioneerd afhaakten en nu met de rug naar het gemeentebestuur staan.

Willem Pieper neemt de consequenties van deze mislukking niet. In plaats van de eer aan zichzelf te houden en op te stappen komt hij op 60-jarige leeftijd opeens tot het besef dat hij het niet iedereen naar de zin kan maken.
Zwikker (de fractievoorzitter van Gemeentebelangen) doet er nog een schepje bovenop. Hij liegt glashard dat zijn partij vorig jaar als enige tegen de plannen van Hart van Dieren heeft gestemd.

Wat is er over van alle mooie frases? Wat is er over van het vertrouwen van de burger in de politiek waar deze partijen voor de verkiezingen hun mond vol over hadden? Zij hebben in ieder geval bereikt dat dit vertrouwen niet meer verder kan zakken. Het staat nu op nul.
Daarvoor zijn Willem Pieper en Rikus Brader en hun partijen voluit verantoordelijk.

Gemeentebelangen en SP, Willem en Rikus: Jullie hebben de boel belazerd. En flink ook.Er pas slechts een woord voor: KIEZERSBEDROG

Blog over politiek en maatschappij in de gemeente Rheden

Via deze blog zal ik voortaan commentaar leveren op ontwikkelingen in het politieke, maatschappelijke en culturele leven in de gemeente Rheden.