Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 18 april 2007

Velpse buurt ziet school niet zitten (2)

Door THEO KOOIJMANS

Jan Bart Wildschut verdient alle respect. Gisteren is dat weer eens bevestigd door zijn waardige rustige manier van optreden tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijke vestiging van de Radar in het voormalige Vitens-gebouw in Velp.

Wethouder Jan Bart Wildschut (Rheden), wethouder Hoeffnagel (Arnhem) en de Radardirecteuren René Krechting en Gerard Goorhuis gingen in op vragen van de zo’n 200 bewoners uit de omgeving.

Ik was daar aanwezig als maatschappelijk betrokken burger én als emotionele vader die in zijn hart werd geraakt door de felle reacties van buurtbewoners die ik uit de media en op straat had vernomen. Daarbij werd (veelal besmuikt) verwezen naar het veronderstelde criminele of destructieve karakter van de leerlingen en de overlast die de buurt daarvan zou ondervinden.

Gelukkig werden dit tijdens en na de bijeenkomst deels positief bijgesteld door enkele bewoners die ofwel niets tegen de komst van de school hebben ofwel aangaven niet specifiek tegen de Radar als type school te zijn maar tegen welke school dan ook en tegen te zijn op andere gronden. Ik ben dus blij dat er mensen aanwezig waren die genuanceerd over de school denken en dankbaar dat ze dat met mij hebben gedeeld.

Helaas waren er ook enkelen die daar anders over dachten. Sommige vragen en reacties tijdens de bijeenkomst deden me de schaarse haren ten berge rijzen. “Kan er een hek om de school?”, “De veiligheid wordt aangetast”, “We krijgen problemen met deze kinderen in de wijk”. Mij werd zelfs na afloop gevraagd hoeveel ik betaald had gekregen voor mijn bijdrage aan de discussie. Ik ben er maar niet op ingegaan.

Daarentegen werden ook heel zakelijke vragen gesteld over de plannen van de school en de projectontwikkelaar met het gebouw en de manier waarop klachten zouden worden afgehandeld of over het feit dat niet alle bewoners waren geïnformeerd.
De school nodigde buurtbewoners uit om een kijkje te komen nemen en om buiten schooltijd gebruik te maken van de schoolfaciliteiten. Jan Bart Wildschut gaf aan extra aandacht te besteden aan afspraken met de school over de afhandeling van klachtenprocedure en dat er bij structurele overlast geen plaats is voor de Radar. Daarnaast wees hij op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en dat hij het college van B&W positief zal adviseren over de vestiging van de Radar.

Het aanwezige raadslid Dick Jurriëns (Gemeentebelangen) verdient eveneens een pluim voor zijn constructieve opstelling. Hij verwees naar de commotie die destijds ontstond over de komst van het AZC in Rheden en het feit dat veel inwoners in 2005 het vertrek van het AZC betreurden.

Samengevat: mixed feelings. Teleurgesteld door de rabiate anti-houding van enkelen maar blij dat er ook genoeg verstandige mensen zijn.

Ik wens zowel de bewoners als de school alle goeds en ik hoop dat over vijf jaar blijkt dat de buurtbewoners het vertrek van de Radar ook betreuren.