Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 2 mei 2007

Dorpsvisie De Steeg

De belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard gaat in navolging van Spankeren een dorpsvisie opstellen.
Nadenken over de toekomst en helder krijgen wat je belangrijk vindt. Heel goed!
Ik hoop dat de belangengemeenschap zoveel mogelijk inwoners, jong en oud, vanaf de start bij het opstellen van de dorspvisie wete te betrekken.
Met de dorpsvisie sta je sterk. Je weet dat het plan gedragen wordt door de gemeenschap en je kunt aan overheden en instanties die plannen hebben duidelijk maken wat je wilt.
Ben benieuwd hoe ze het gaan aanpakken.
Veel succes!