Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 7 mei 2007

Minder uitkeringen in Rheden

Het aantal bijstandsuitkeringen is in Rheden tussen januari 2005 en februari 2007 met ruim 12% afgenomen.
Dat is goed voor de betrokken mensen en dat is goed voor de gemeentekas.
Bovendien komt Rheden als best presterende gemeente naar voren in vergelijking met omliggende gemeenten als Arnhem, Brummen, Doesburg en Renkum.

Onderstaand de wijzigingen in de aantallen WWB*-uitkeringen voor de gemeenten Arnhem, Brummen, Doesburg, Renkum en Rheden. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ik heb een vergelijking gemaakt tussen januari 2005 en februari 2006 (de laatst bekende gegevens). De cijfers zijn afgerond op tientallen. Er kan dus enige vertekening inzitten.

---------------Aantal--Aantal--Aantal----Procent
---------------jan-05--feb-07--Verschil--Verschil
Arnhem........ 6840... 6240... - 600.... - 8,8%
Brummen........ 170...... 150..... - 20... - 11,8%
Doesburg........ 270..... 290.... + 20... + 7,4%
Renkum.......... 420..... 400.... - 20.... - 4,8%
Rheden............ 810..... 710.... - 100... - 12,3%


Rheden heeft het dus uitstekend gedaan. Zeker in vergelijking met Renkum en Doesburg. Vooral in Doesburg gaat het niet goed. Daar is het aantal uitkeringen zelfs met meer dan 7% gestegen.

Sinds 2004 steekt Rheden veel energie in reïntegratietrajecten waarmee zoveel mogelijk mensen worden teruggeleid naar de arbeidsmarkt. Deze maatregelen werpen in Rheden blijkbaar vruchten af. Hierbij natuurlijk stevig ondersteund door het gunstige economisch tij. Toch een prima resultaat. Hopelijk helpen de maatregelen ook structureel en vallen de banen waar de mensen aan zijn geholpen niet om bij het minste zuchtje tegenwind. Ik ben daarom benieuwd naar het echte effect van de reïntegratietrajecten op de afname van het aantal uitkeringen. De afname van het aantal uitkeringen betekent in ieder geval een forse besparing voor de gemeentekas. Dit geld kan nu voor andere belangrijke zaken worden ingezet.

Doesburg valt wel heel erg op in negatieve zin terwijl ook in Doesburg stevig is ingezet op reïntegratie. Hoe komt dat toch? Kan iemand mij daarover meer informatie geven?

*WWB – Wet Werk en Bijstand die in 2004 de Algemene Bijstandswet heeft vervangen.