Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 28 mei 2007

Treurmars

Onze burgemeester heeft de precaire situatie rond de begrafenis van de Zwarte Weduwe heel goed aangepakt. Zij heeft daarmee bewezen dat ze uitstekend in staat is om met dergelijke moeilijke zaken om te gaan. Mede daarom had ik me voorgenomen om niets te zeggen over de treurmars die de NVU in de gemeente Rheden wil organiseren Het is en blijft belangrijk om je stem te laten horen tegen het extreem-rechtse gedachtengoed. Maar het bewaren van de rust onze gemeente is ook zeer belangrijk en ik vind dat de plaatselijke politiek de burgemeester in dit geval niet voor de voeten moet lopen.

De PvdA heeft anders besloten en heeft haar stem reeds vooraf laten horen. Zij wil van de burgemeester weten welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Op zich een begrijpelijke afweging. Maar het is de andere kant van de medaille. Zij politiseert hiermee deze kwestie wel.

Ik voel me daarom nu alsnog genoodzaakt een oproep te doen aan alle plaatselijke politici.
Ga eensgezind achter de burgemeester staan. Geef haar de steun die ze nodig heeft en laat haar de maatregelen nemen om de openbare orde in onze gemeente zo goed mogelijk te borgen. Zonder voorwaarden vooraf.