Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 27 juni 2007

Geen ZOED, geen Atelier Velp

Atelier Velp wist al langer dat ze niet voor eeuwig in het pand aan de Rozendaalselaan kan blijven. Atelier Velp is een onderneming die werkt op commerciéle basis. Daar is niks mis mee maar het betekent wel dat dit bedrijf zijn eigen broek moet ophouden. Dat geldt voor de groentenboer en dus ook voor een dansatelier.

Door haar eigen groeiambities komt Atelier Velp nu in problemen. Atelier Velp wist dat ze slechts beperkte tijd van het pand aan de Rozendaalselaan gebruik kon maken. Daarop had ze al veel eerder moeten anticiperen en zèlf tijdig moeten zoeken naar geschikte alternatieven.

Dat mag ze niet op haar huurbaas, de gemeente, afwentelen. Die gedraagt zich overigens zeer meegaand door zich in te spannen bij het zoeken naar een alternatieve locatie. De gemeente moet zich niet laten verleiden tot een onduidelijke relatie met dit bedrijf. We hebben met het zwembad in Dieren gezien waar dit toe kan leiden.

Heeft de gemeente zich wel eens afgevraagd waarom er zo’n ZOED (Zorgverleners Onder Een Dak) moet komen? Wat zijn daar nou echt de voordelen voor de patiënten van? In mijn ogen is het weer een voorbeeld van schaalvergroting waar efficiency koning is en waar de klant een nummer wordt. Ik ga veel liever naar mijn eigen vertrouwde huisarts dan naar weer zo’n efficiënte anonimiserende instelling.

De zelfstandig gevestigde eerstelijns-zorgverleners (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten etc.) zijn allemaal kleine BV-tjes die erg gesteld zijn op hun zelfstandigheid. Ik ken in ieder geval enkele van deze mensen die helemaal niets in zo’n ZOED zien. Ze houden liever zelf hun broek op.

Dat ze niet veel geld voor de ZOED over hebben blijkt ook al uit het feit dat ze de grond niet willen kopen. Daarom probeert de gemeente het nu via erfpacht.
Volgens mij wil de gemeente dus zelf graag zo’n ZOED. Samen met die ondernemende huisarts die wel brood ziet in zo’n gezondheidscentrum. Ik vraag me echt af of de burgers hier op zitten te wachten.

Als een ZOED zo belangrijk is waarom zou die dan juist op die plaats in Velp-Noord moeten komen. Als gemeente zou ik er dan minstens de voorwaarde aan koppelen dat er ook een ZOED in Velp-Zuid komt.

De eerstelijns-zorgverleners zijn ook zelfstandigen die werken op commerciële basis. Als ze zo graag een ZOED willen dan dienen ook zij daaruit de consequenties te trekken. Als ze willen investeren is dat okay, maar niet op kosten van de belastingbetaler. En wat geldt voor Atelier Velp dat geldt ook voor de ZOED. Geen schimmige verantwoordelijkheden voor de gemeente die haar later duur kunnen komen te staan.

Ik hoor ook geregeld over de verkeersoverlast die een ZOED zou veroorzaken. Dat is een beetje als het zien van de splinter in het oog van de ander zonder de balk in het eigen oog te zien. Het brengen en halen van de leerlingen van Atelier Velp zorgt net zo goed voor verkeershinder. Ik zie daar regelmatig auto’s half op het trottoir of zelfs blokkerend op de rijbaan staan.

De derde gegadigde, OBS Daalhuizen, is eigenlijk de enige die moreel aanspraak kan maken op deze locatie. Het is een publieke voorziening onder verantwoordelijkheid van de overheid. En haar werkgebied is de omgeving van de Rozendaalselaan. Maar dan moet de, net op afstand van de overheid geplaatste, Stichting Scholengroep Veluwezoom zich daar wel sterk voor maken.

Een andere nog betere optie is om het terrein te bestemmen voor woningbouw. Huurwoningen, huurappartementen voor jongeren en/of senioren, betaalbare koopwoningen, het is allemaal mogelijk. Dat kan zelfs nog beter als de grond in erfpacht wordt gegeven. Maar dan wel aan een woningstichting die de projectontwikkeling voor haar rekening neemt. Dan kunnen de directe bouwkosten omlaag en kan er goedkoper gebouwd worden. En de gemeente blijft eigenaar van de grond. Als daar te zijner tijd belangstelling voor is dan kan de grond altijd nog, tegen marktconforme prijzen, verkocht worden. Weer een paar huizen dichter bij de 1100 van Wilschut.