Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 28 juli 2007

Ander lettertype

Ik probeer een kleiner en ander lettertype. Graag reacties.

Zwembad Nieuwland: Brief Gert Meijboom aan minister, gedeputeerde en wethouder

Gert Meijboom heeft een brief geschreven aan minister Bijleveld, gedeputeerde van der Kolk en wethouder Elsenaar met een aantal indringende vragen over de gang van zaken rond de mislukte privatisering van zwembad Nieuwland. Ik was zelf nog niet eens op dat idee gekomen. Ik fixeerde me met het zwembad teveel op de lokale politiek. Goed zo Gert. Je houdt me bij de les. En mijn steun heb je.
Misschien komt de politiek nu wel in actie.

Bijgaand de brief van Gert.


Ministerie van Binnenlandse zaken mw. Bijleveld
Provinciaal Bestuur mw. Van der Kolk
Wethouder de heer Elsenaar

Datum: 25 juli 2007

Geachte dames, heer,

College en Raad van de gemeente Rheden verkocht in 1999 onroerend goed van haar overdekte zwemaccommodatie te Dieren voor het symbolische bedrag van 1 gulden aan 2 plaatselijke ondernemers. Plus een bonus van f 450.000,00; gemeenschapsgeld.

Voorwaarde voortzetting exploitatie zwembad gedurende 10 jaren, eerste recht van koop voor de gemeente indien het onroerend goed te koop zou worden aangeboden. Boetebeding bij voortijdige beëindiging exploitatie.

We zijn 8 jaren verder en de eigenaren hebben het zwembad gesloten.

Commerciële exploitatie blijkt niet mogelijk.

College en Raad houden zich afzijdig en desgevraagd laat men mij weten dat het hier een particuliere onderneming betreft, dat men geen rol ziet. Wel dat men op termijn onderzoek zal doen naar wenselijkheid en haalbaarheid van zwemmen in de gemeente.

Nu men schijnbaar zo makkelijk een gemeenschap een dergelijke voorziening ontneemt zou ik toch graag op aantal vragen een antwoord krijgen.

Op basis van welke plannen en gegevens kwam men ooit tot de conclusie dat commerciële zwembadexploitatie mogelijk zou zijn.

Uit alle beschikbare gegevens valt te halen dat zwembadexploitatie specialistisch is en zelden commercieel haalbaar. Zeker niet in handen van ondernemers die niets weten van zwemmen en zwembaden. Wat was dan het argument?

Waarom vastleggen van periode van 10 jaar met een boete en het eerste recht van koop en daar nu geen aanspraak op willen maken; dit terwijl in mei 2007 de eigenaar een brief krijgt van de gemeente dat het over zal gaan tot taxatie.

Hoe kan het dat college en raad het toestaan dat de eigenaar van de accommodatie de voorzitter is en blijft van de politieke partij Gemeentebelangen. In de raad met 6 van de 27 zetels, 1 na grootste fractie en grootste oppositiepartij.

De politiek leider van Gemeentebelangen heeft de politiek nodig om zijn onroerend goed dat hij heeft verkregen voor 1 gulden commercieel te ontwikkelen.

Hoe kan het dat geen enkele maal het integriteitbeginsel ter sprake is gekomen.

Hoe kun je een dergelijke voorziening in handen geven van mensen die geen enkele ervaring hebben met exploitatie.

De gemeente Rheden wilde aanvankelijk snel en makkelijk van haar zwembad af en gaf het in handen van ondernemer. Dat die meneer de voorzitter is, nog steeds, van de partij Gemeentebelangen is iets waar nu nog niemand moeite mee heeft.

Is het niet verstandig om te gaan regelen dat bij dit soort van symbolische overdrachten van gemeentelijke eigendommen aan particulieren en ondernemers in ieder geval een toetsing en toestemming behoeft van een hogere instantie.

Waar wordt het belang vertegenwoordigd van de inwoners van Dieren als de gezagshebbers het enige zwembad voor 1 gulden geeft aan ondernemers die geen notie hebben van zwembadexploitatie.

Dat wordt bewezen door de statistische gegevens die een groei laat zien van zwembadbezoek en omzet in Nederland en afname van omzet en groei in Dieren.

Welk belang is er mee gediend om de sluiting toe te staan, om een ontwikkeling toe te staan voor een ander project op die plaats. Welk belang is het dat de ondernemers indertijd bijna een half miljoen gulden meekregen als bruidsschat, dat er een boete zou zijn bij niet nakomen van afspraken en dat er nu een soort van algeheel pardon en excuus komt.

Op welke gronden sta je toe dat het zwembad verdwijnt en dat je binnen 1 jaar dan het voornemen hebt om een onderzoek plaats te laten hebben omtrent positie, wenselijkheid en haalbaarheid van zwemmen en zwembaden binnen de gemeente.

Het kost Dieren een zwembad. Het kost alle inwoners van de gemeente geld, er wordt eerst een half miljoen gegeven, de bonus is dat ze het mogen houden en er iets anders mee doen.

Mijn vraag is of dit kan en mag. Zijn juist voor dit soort zaken niet die integriteitregels.

Niet voor die ondernemer, maar voor bestuurders.

Is hier geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Toen en nu.

Of reikt de autonomie van College en Raad tot het oneindige.

Zwembaden vervullen een sociaal/maatschappelijke functie. Zou je ze bouwen en exploiteren vanuit commercieel oogpunt en criteria van gemeente Rheden dan zou er nergens in Nederland een zwembad staan.

Ik durf hier wat over te zeggen omdat zwembadexploitatie mijn specialisme is. Zwemmen, gezondheid voor nu en in de toekomst iets is waar je als gemeente geen afstand van doet.

Bovendien acht ik eerlijkheid, fatsoen, integriteit en boven iedere verdenking verheven een kwaliteit die je van je moet mogen verwachten.

Naar mijn mening illustreert dit voorval het onvermogen van de bestuurders en haar democratisch controlesysteem, namelijk de gemeenteraad.

Mannen en vrouwen die geen politiek bedrijven maar een politiek spel spelen met als inzet een belangrijke accommodatie voor een gemeenschap en met het geld van diezelfde gemeenschap.

Dezelfde ondernemer, de voorzitter van de partij Gemeentebelangen, is ook de eigenaar van het voormalig cultureel centrum.

Als ondernemer begroette hij de leden van de overkoepelende organisatie van lokale partijen en ontving hij de complimenten voor de prima verzorging; samen met zijn assistente aldaar, blijkt de assistente tevens collega bestuurslid van de partij Gemeentebelangen.

Tijdens raadsvergadering mei 2007 drong de fractievoorzitter van Gemeentebelangen er bij de wethouder op aan om toch vooral maar snel een beslissing te nemen inzake de ontwikkelingen rond het overdekte zwembad van Dieren.

Ik ben toch zo benieuwd of ministerie van Binnenlandse Zaken nu denkt dat het worst is, dat een Provinciaal Bestuur hier nu om kan lachen en of die wethouder nu werkelijk denkt dat hij acteert als een verantwoordelijk bestuurder.

Tot nu toe wel want niettegenstaande al deze verwikkelingen nam hij een koene duik in het openluchtzwembad te Rheden en verklaarde daar het seizoen voor geopend.

Ook zoiets. Een buitenbad blijft zonder discussie open, 4 maandjes per jaar, overdekte accommodatie moet sluiten.

Met een geintegreerde aanpak van partijen die verantwoordelijkheid hebben en houden is een verantwoorde exploitatie mogelijk.

Ik doel hierbij op dat de overheid de eigenaar is en blijft van het onroerend goed; exploitatie op basis van afspraken en expertise en met betrokkenheid van de gemeenschap.

Een gezonde bevolking vertegenwoordigt een economisch belang voor b.v. ondernemers, mobiele ouderen houdt minder zorg in, zwemmen leren betekent verminderde kans op verdrinking. Sociaal/maatschappelijke relevantie heet. Iets waar politiek voor bedoeld is als instrument. Ik ben van mening dat in dit geval vals wordt gespeeld.

Vraag is. Is dat zo, of mag het gewoon.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Gert Meijboom
adres