Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 15 september 2007

Dierenasiel naar Beekhuizen (4)

De VVD vroeg mij om een onderbouwing voor mijn voorstel voor verhuizing van het dierenasiel naar Beekhuizen. Die hebben ze gekregen maar vervolgens blijft het stil.Ik heb van de VVD of hun companen nog geen reactie gekregen. Nogal merkwaardig allemaal. Die geven gewoon géén onderbouwing. Gewoon niks dus! Ze hebben het zeker te druk met Hart van Dieren, waar ze ook al 2,5 jaar niets aan gedaan hebben.
Laten we tussendoor nog even kijken naar het dierenasiel.

De voltallige gemeenteraad roept ach en wee omdat er in het masterplan Larenstein in de toekomst geen plaats meer is voor het dierenasiel. Zij eist dat het college van B&W zich maximaal inspant voor een goede andere locatie voor het dierenasiel.

Nou, ik vrees dat u dat maximale van de gemeenteraad niet met de korrel zout moet nemen maar met een hele vrachtwagen vol. De VVD en haar kornuiten willen natuurlijk helemaal geen dierenasiel op het terrein Beekhuizen. En laten we de krakers van Beekhuizen op onze blote knieën danken. Zij hebben met hun hagedissenfarm een waterdichte verzekering op het terrein afgesloten..Die vooruitziende blik vrijwaart hun niet alleen van verwijdering van het terrein maar het geeft de NIMBY’s in de wijk ook een perfect alibi. Tegen de natuur kan immers niemand op. Tennispark Beekhuizen met duizenden bezoekers en dito autobewegingen per jaar is natuurlijk geen bezwaar. Maar een dierenasiel!? Echt niet. Stel je voor zeg!. In Velp-Zuid prima, maar toch zeker niet in de achtertuin van Behoud Karakter Velp.

Ik heb hier wel een oplossing voor. De gemeente kan de inmiddels opgebouwde natuurwaarde van Beekhuizen verplaatsen naar elders op de Posbank en daar voorzieningen treffen waar onze geschubde vrienden zich prima thuis zullen voelen. Dat kunnen zelfs meer locaties zijn dan dat ene reptielenparadijs op Beekhuizen zodat het verlies aan natuurwaarde ruimschoots wordt gecompenseerd. Er ligt nog een stuk bos van 17 hectare dat daarvoor bijzonder geschikt is.

(Maar ja het zand hè. Dat heeft ook zijn rechten. Dat zit al twee eeuwen in het verdomhoekje en heeft nu áb-só-lúút meer ruimte nodig. Ook al vanwege de uiterst unieke zeldzame flora en fauna. Bovendien staat het zo romantisch. En die 17 hectare bos (20-27 voetbalvelden) compenseren we wel. Er is immers ruimte genoeg. In de Havikerpoort bijvoorbeeld. Of we sprokkelen die voetbalvelden wel op een andere manier bij elkaar. Of we zeggen gewoon dat we het bos elders compenseren. Er is toch niemand die dat controleert.)

Bij een deel van de gemeenteraad heerst bezorgdheid over de financiële last die Beekhuizen met zich draagt. Dat is voor een groot deel eigenschuld. Een jaar of zeven, acht geleden zou er op Beekhuizen een outdoor-centrum komen. Dat is niet doorgegaan want daar zat een luchtje aan. Belangenverstrengeling! Een van de toenmalige gemeentebestuurders had familie-banden met het bedrijf. Daar is men toen achter gekomen. Da’s toen vakkundig in de doofpot gestopt en men heeft het in der minne geschikt. Maar het outdoor-centrum kon niet doorgaan. Kostte de gemeente wel een flinke afkoopsom. En nu zitten we met de gebakken peren. Terrein Beekhuizen bleef liggen, krakers hebben het terrein ingenomen en er is nog steeds geen oplossing. Door de eis dat de negen auroton terug moet komen begeef je je op glad ijs. De stommiteiten van de gemeente kun je niet afwentelen op de derden.

De gemeente Rheden heeft eerder dit jaar samen met andere overheden woordbreuk gepleegd tegenover de Stichting Duurzame A12 door reeds toegezegde financiële steun voor een haalbaarheidsonderzoek in te trekken. En of je het er nou mee eens bent of niet. De gemeente had ook afspraken met de projectontwikkelaar op Rhederhof waar ze nu op terugkomt.

Het lijkt me dan ook niet dat je snel iemand vindt die bereid is om zonder voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling een kleine negenhonderdduizend euro voor Beekhuizen op te hoesten. Gezien bovengeschetste voorbeelden zal de koper zeker spijkerharde, waterdichte garanties eisen om zijn investering veilig te stellen.

Naast bezorgdheid over het behoud van de natuurwaarden op Beekhuizen vrezen bewoners in de omgeving van Beekhuizen voor verkeersoverlast als het terrein een (semi)commerciële bestemming zou krijgen.

Het Dierenasiel is zeker geen commerciële instelling en het aantal verkeersbewegingen is zeer beperkt. Dus die bezwaren vallen automatsich weg.

De beheerder van de Dierenborgh had uit de krant moeten vernemen dat er in de toekomst op Larenstein geen ruimte meer is voor het dierenasiel . Het enige wat daarover in de pers verscheen was mijn brief in het Streekjournaal. Dus blijkbaar heeft het nog wel enig nut dat er iemand af en toe op de vingers van onze bestuurders kijkt en buiten het gemeentehuis ook wat roept.

Het gemeentebestuur had het asiel even over het hoofd gezien. En volgens mij was de Dierenbescherming, als eigenaar van de grond, ook niet geïnformeerd. Anders zou die haar huurder, dierenasiel de Dierenborgh, vast wel hebben ingelicht.

Wethouder Jan Bart “The Duke” Wilschut van de PvdA maakt alvast de eerste bewegingen om plek voor het asiel buiten de gemeente te zoeken. Dus hij sluit zich aan bij de Noordvelpse goegemeente. Dat is natuurlijk een sterk PvdA-bolwerk, niet Jan Bart? . Beekhuizen is voor hem dan ook geen optie. Hij gaat de andere gemeenten in het verzorgingsgebied benaderen om samen een oplossing te vinden. Ik vraag me af welke oplossingen jij dan nog voor rotte kies Beekhuizen ziet. Je capituleert toch niet voor het groene front?

Volgens de voorzitter van het dierenasiel moet er een geschikte plaats worden gevonden die centraal in het verzorgingsgebied is gelegen, goed bereikbaar is, ook met het openbaar vervoer en niet te dicht bij woningen zodat er geen hinder is. Een A-locatie dus.

Beekhuizen voldoet volgens mij prima aan al deze voorwaarden. Het verzorgingsgebied beslaat de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Een groot gebied aan beide zijden van de Rijn en IJssel. Voor de bereikbaarheid vanuit dit gebied ligt Velp - Rozendaal en ook Beekhuizen dus ideaal.

Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer is ook een van de eisen. Ik zie nog niet zo heel veel mensen vanuit het verzorgingsgebied hun Flappie of Pietje in een kooi of mand in de bus stappen maar er is in ieder geval een bushalte bij de Biesdel (max. 10 minuten lopen).

Als dat een onoverkomelijk probleem is dan kan de busroute met een kleine aanpassing worden doorgetrokken over Den Bruijl, Alteveerselaan en Stalen Enk. Dat moet na enig overleg tussen gemeente en Connexion te regelen zijn. Bijkomend voordeel is dat het tennispark, met duizenden bezoekers per jaar, nog beter bereikbaar is en natuurgenieters en wandelaars staan dan ook direct aan de voet van de Posbank. Scheelt weer een flinke portie autobewegingen in de wijk. En Connexxion krijgt meer passagiers. Dat scheelt ook weer in de subsidie voor het openbaar vervoer.

Het dierenasiel mag ook niet te dicht bij woningen liggen. Dat pleit eens te meer voor de locatie Beekhuizen. De afstand tussen de huidige plaats van het dierenasiel op Larenstein en een groot aantal woningen in Velp-Zuid is hemelsbreed nog geen 100 meter. Dat is al tientallen jaren zo. En dat gaat prima. Op Beekhuizen ligt maar een enkele woning zo dichtbij. Dus daar is het asiel nog beter op zijn plaats.

Maar ik vrees dat dit allemaal niet doorgaat. De gemeenteraad laat de wethouder daarvoor nu de kastanjes uit het vuur halen.

Jan Bart zou eigenlijk tegen (het grootste deel van) deze raad moeten zeggen: "Jullie hebben jezelf hier zo in gedraaid. Dus bekijk het verder maar, zoek het zelf maar uit."

Beekhuizen: een A-locatie voor het dierenasiel!