Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 23 september 2007

Statenfractie CDA bezoekt Innoforte (2)

Een snel antwoord van het CDA in Rheden. Bert de Boer had geheel in de lijn van de partijdiscipline de hete aardappel doorgeschoven naar fractievoorzitter Hein de Gooijer.
Onderstaand de reactie op mijn verzoek.

Beste Theo,
Bedankt voor je reactie op ons persbericht waarin wij melding maken
van een bezoek van onze statenfractie aan Rheden.

Een onderdeel in dit bezoek is een bezoek aan Innoforte. De gespreksonderwerpen zijn: presentatie van de bouwplannen; ervaringen met de invoering WMO en bezoek aan het Jagthuis.

De problematiek v.w.b. de personele gevolgen bij het uitgevoerde fusietraject is een interne aangelegenheid waar de politiek niet in kan en mag treden.

Het CDA is een groot voorstander van het leggen van verantwoordelijkheden op het juiste niveau. Het zgn. subsidiariteitsbeginsel.

Voor de belangenbehartiging van personeelsleden hebben we in ons land de vakbonden die zeer goed in staat zijn om deze belangen te behartigen.

Wij willen dan ook niet treden in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het personeelsvertegenwoordigend overleg en die van de vakbonden.

Hartelijke groet,
> heindegooijer.

====================================================================
Beste Hein

Brandt je vingers nie! en bezie alleen de buitenkant!

Ter overdenking:
Mattheüs 23 [1 v.] Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten
rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en
ongerechtigheid.

Romeinen 2 [2 v.] Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart,
vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en
der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods

jullie toegenegen,
Mattheüs Theodorus Kooijmans.

==================================================================
Beste Bert en Hein,

Ik heb vergeten jullie te bedanken voor de zeer snelle reactie.

Bij deze!!! Bedankt!.

hartelijke groet,
Theo