Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 20 oktober 2007

Nimmer Dor, Immer Dor?


Nu komt het reeds uitgestelde plan Nimmer Dor in Laag Soeren weer in de gevarenzône. Een goed plan waarmee Laag Soeren een impuls krijgt en een noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad.

In het jaar 2010 dienen er 1100 nieuwe woningen in de gemeente Rheden bij te zijn gekomen. De helft van deze woningen moet gebouwd worden in de goedkope(re) prijsklassen:

• 600 nieuwe woningen voor ouderen, waarvan 400 huur- en 200 koopwoningen;

• 100 woningen voor starters, waarvan 50 huur- en 50 koopwoningen;

• 300 woningen voor gezinnen met kinderen, waarvan 50 huur- en 250 koopwoningen;

• 100 overige woningen.


De gemeente Rheden heeft in de overeenkomst concessie woningbouw 2004-2009 met het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (de tegenwoordige Stadsregio Arnhem-Nijmegen) onder andere afgesproken dat:

• de helft van het totale lokale bouwprogramma in de sociale huur (minimaal 15 %), de middeldure huur en de betaalbare koop wordt gerealiseerd ;

• minimaal 35% van het lokale bouwprogramma wordt gerealiseerd in de vorm van direct voor ouderen geschikte woningen;

• de gemeente zich inspant om de kwaliteit van de woningvoorraad nog beter aan te laten sluiten bij de vraag van de consument. Dit betekent onder meer dat minimaal 75% van de nieuwbouwwoningen in de nog beïnvloedbare bouwplannen ook voor ouderen geschikte woningen bevat.


Woningen zijn in deze gemeente hard nodig. En dan vooral betaalbare woningen voor starters en ouderen.

De buitenproportionele macht van de groene lobby en de cultuur-hobbyisten frustreert echter keer op keer noodzakelijke ontwikkelingen. Nooit is het genoeg. En zij worden daarbij in de kaart gespeeld door ambtenaren en bestuurders die niet beseffen welke effecten hun weidse toekomstvisies hebben. De groene soldaten en de elitaire nimbies maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van. En gelijk hebben ze. Dat zou ik ook doen als ik in hun schoenen stond.

Maar ik wens niet in hun schoenen te staan.

Begrijp me goed. Er dient zorgvuldig met de natuur te worden omgegaan. Maar de balans is volledig zoek.

Ecologische zônes, groene wiggen en contouren houden volstrekt geen rekening met toekomstige behoeften aan woningen en leefruimte voor de burgers en maken het buitengewoon moeilijk om de broodnodige betaalbare woningen te bouwen. De acties leiden er veelal toe dat de bouwprojecten zodanig worden aangepast dat er minder woningen kunnen worden gebouwd. Maar dat zijn dan wel veel duurdere huizen.

De slachtoffers zijn de burgers die geen dure woningen kunnen betalen. Maar die moeten zoals onlangs de voorzitter van Historische Landgoederen bij een inspraakbeurt over Rhederhof aangaf maar naar Arnhem-Zuid of Duiven. Daar was zij immers ooit ook begonnen. Dit tekent de grenzeloze arrogantie van de elitaire dames en heren in goede doen die voor zichzelf al een aardig plekje hebben veroverd en verder lak hebben aan de Rhedense burgers.

De volgend prooi voor het groene front is dus het bouwplan Nimmer Dor in Laag Soeren. IVN en de Stichting A7 halen alles uit de kast om de de bouwplannen te blokkeren. Ik begrijp best de beweegredenen van van de groene colonne maar het wordt echt te veel. Het zijn one-issue bewegingen die geen fatsoenlijke alternatieve oplossingen geven voor de problemen die zij met hun acties veroorzaken.

Ik hoop dan ook dat de gemeente het project Nimmer Dor voluit kan doorzetten. Voor de burgers die naar woonruimte snakken. En die niet moeten worden weggejaagd naar de woonstortplaatsen in Duiven en Arnhem-Zuid, de getto’s van morgen.

De Athena noctua van Nimmer Dor is overigens van harte welkom in mijn achtertuin.