Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 19 november 2007

Week van het respect (2) - Hart van Dieren

Zoveel is duidelijk. De schuld voor de tekorten bij Hart van Dieren ligt in ieder geval niet bij de bestuurlijk verantwoordelijken.

Althans dat vinden de bestuurders zelf!!!
Want ze proberen die schuld zoveel mogelijk richting de projectgroep te schuiven.

De projectgroep functioneert natuurlijk niet goed maar gedeputeerde van Haaren en wethouder Wilschut zijn daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk.

Een kat in het nauw maakt dan ook rare sprongen:

1. Eerst werd de communicatie over Hart van Dieren nog gevoerd onder de vlag van de provincie en de gemeente. Nu wordt nog uitsluitend gecommuniceerd via het projectbureau en de website van het project. De bedoeling is duidelijk. De burgers moeten het falen niet bij de politiek leggen maar bij de uitvoerders van het project: het projectmanagement.

2. Mediastilte van de bestuurders. Alleen het hoogstnoodzakleijke waar de bestuurders niet onderuit kunnen wordt nog gecommuniceerd. Niet meer in persconferenties hoor. Hoogstens ’n berichtje via de website van het project (zie boven).

3. Mediastilte van de gemeenteraad. De gemeenteraad bedisselt alles in achterkamers en bekrachtigt de besluiten met een enkele hamertik in de openbare vergaderingen. Het opstellen van de onderzoeksopdracht is hiervan een mooi voorbeeld. Of het opleggen van de geheimhoudingsplicht. Waar blijft het openbare debat?

4. In de verklaring van het tekort worden cijfers genoemd die geheim zijn. Met de openbaarmaking van de onderzoekscijfers uit de businesscase 2005 en waarschijnlijk ook de busiensscase 2007 overtreedt de stuurgroep wettelijke regels. Er op speculerend dat niemand op het idee komt om de stuurgroepleden daarop aan te spreken.

5. Manipulatie en verkapte propaganda. Het comité “Er zit muziek in het Hart van Dieren” is opgericht door (oud)ambtenaren. en fungeert als een propagandamachine voor de overheid. Het plukje ambtelijke muzikanten schurkt nadrukkelijk tegen de bestuurders aan en loopt perfect in de pas van de ayatollahs in De Steeg en Arnhem. Het strijkkwartet wordt actief ondersteund door de gemeente. Van de week zal ik u meer vertellen over de werkwijze van deze vijfde colonne en de warme relatie die dit kamerorkest met het college van B&W onderhoudt.

Waar zou die kloof tussen burger en politiek nou toch vandaan komen?

En intussen maar schijnheilig aan de schooolkindertjes vertellen dat je respect moet hebben voor elkaar.