Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 3 december 2007

Gedeputeerde bevestigt overtreding geheimhoudingsplicht

Uit onderstaande brief van de fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten, Martijn Leisink, blijkt dat gedeputeerde van Haaren heel goed beseft dat de stuurgroep van Hart van Dieren de geheimhoudingsplicht op de businesscases heeft overtreden.

Voor de niet ingewijden: De commissie MEZ staat voor commissie Mobiliteit en Economische Zaken.

Met dank aan Martijn Leisink voor de informatie.

Beste Theo,

Op 2 november 2007 heeft de stuurgroep Hart van Dieren op haar website een persbericht gepubliceerd met een bijlage, waarin een gedetailleerde verklaring van de verschillen tussen de businesscases van 2005 en 2007 werd gegeven. Deze informatie was niet eerder gepubliceerd en (op zijn minst een deel daarvan) vielen volgens mij onder de geheimhouding die door de statencommissie MEZ op 19 september 2007 was opgelegd.

Deze geheimhouding bindt alle ter vergadering aanwezigen en kan slechts door de commissie worden opgeheven (art 91 lid 1 provinciewet). De stuurgroep heeft deze geheimhouding dan ook geschonden. D66 heeft haar ongenoegen daarover in de vergadering van 28 november 2007 kenbaar gemaakt.

Gedeputeerde Van Haaren zei in reactie daarop: "U heeft helemaal gelijk wat u zegt, want zo staat het in de wet, dat klopt, maar dat betekent dat je dan ook helemaal niks meer naar buiten kunt communiceren, terwijl dat ongelooflijk lastig is om uit te leggen dat je doet wat je doet."

En ze heeft groot gelijk! Dat vind ik ook altijd zo ongelooflijk lastig.
En daarom moet je ook heel terughoudend zijn met het opleggen
van geheimhouding.
Maar als je het doet, geldt het niet alleen voor de oppositie, maar voor allemaal!

(Ik stuur je deze tekst, omdat ik als enige de conclusie kan
trekken dat hier door de stuurgroep de geheimhouding geschonden is.
Alleen ik heb immers kennis van het ter vergadering behandelde en
mag daar verder niets over zeggen. Dit is verreweg de sterkste zaak,
omdat het onomstotelijk vaststaat dat de commissie MEZ op 2 november de
geheimhouding nog niet had opgeheven en zij het enige orgaan is dat dat
kan doen.)

Met vriendelijke groeten,
Martijn Leisink