Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 12 januari 2008

Persbericht VVD Maasdriel

Een deel van de Maasdrielse gemeenteraad heeft geen enkele moeite met het plagiaat van Ada Boerma. Nee, niet Ada Boerma, maar VVD-raadslid Cees Sips is de schuldige. Hij mag er niets van zeggen. Een klassiek geval van "geef de boodschapper de schuld". De bewijzen liggen op tafel maar dat maakt geen indruk op deze politici.

In de wetenschap dat de meerderheid van de Maasdrielse gemeenteraad niet van zins is haar op haar plagiaat aan te spreken ontspoort Ada Boerma opnieuw.

Zij heeft niet gekopieerd, nee zij was "geïnspireerd" door de speech van Thom de Graaf. Ze ontkent glashard. Wat 'n vertoning!

Ze maakt het hiermee allemaal nog erger.

Schande!

De VVD in Maasdriel heeft gisteren onderstaand persbericht uitgegeven.
--------------------------------------------------------------------------------------

VVD Afdeling Maasdriel

Persbericht

VVD fractie Maasdriel verwerpt gedrag van burgemeester mevrouw A.H. Boerma - van Doorne en collega-raadsleden.

Woensdag 9 januari 2008 is er in de plaatselijke en landelijke media veel aandacht besteed aan het plagiaat door burgemeester A.H. Boerma - van Doorne gepleegd.

Theo Kooijmans uit Rheden heeft dit plagiaat ontdekt en publiekelijk gemaakt. Het VVD raadslid Cees Sips heeft hier op 16 december 2007 melding van gemaakt in zijn persoonlijke weblog.

De VVD-fractie heeft zich tot nu toe niet uitgesproken over deze kwestie. Met dit persbericht willen we ons standpunt kenbaar maken.

De VVD fractie is diep geschokt dat het plagiaat van mevrouw A.H. Boerma - van Doorne niet veroordeeld is door de collega-raadsleden. In plaats daarvan is een poging ondernomen de aandacht af te leiden door de VVD fractie in een kwaad daglicht te stellen. Wij beschouwen de poging van het CDA en Groen Links om de boodschapper te vermoorden als ver beneden de maat en dus verwerpelijk. Niet de VVD-fractie, maar mevrouw A.H. Boerma – van Doorne heeft verwijtbaar gedrag vertoond. Door haar optreden heeft ze Maasdriel negatief in de publiciteit gebracht.

In plaats van het aanbieden van haar verontschuldigen is er een persbericht verschenen, waarin het plagiaat wordt ontkend. Met dit persbericht wordt de kwestie alleen nog maar erger. In plaats van ruiterlijk toegeven bevat het persbericht een pertinente onjuistheid.

In het persbericht staat: ‘Correct is dat burgemeester Boerma zich bij de samenstelling van haar speech deels heeft laten inspireren door teksten van anderen, waaronder die van burgemeester De Graaf. In delen van haar speech maakt zij hier ook gewag van’.

Nooit heeft mevrouw A.H. Boerma – van Doorne tijdens haar installatiespeech aangegeven dat ze citeerde uit de toespraak van Thom de Graaf. Eén maal heeft zij het woord citaat gebruikt. Ze deed dit precies op de plaats waar ook Thom de Graaf dat woord gebruikte in zijn speech toen hij zijn vader citeerde.

Naar de mening van de VVD-fractie heeft mevrouw A.H. Boerma - van Doorne door haar optreden het imago van Maasdriel, het ambt van burgemeester en daarmee het openbaar bestuur en de plaatselijke politiek beschadigd.

Noot: overigens was de vader van Thom de Graaf ooit burgemeester van oud-Maasdriel.