Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 14 januari 2008

Broeckerhave

W gaan zo langzamerhand weer over tot de orde van de dag.
Vorig jaar, in mei 2007, vertelde Ed Cools aan mij dat hij van Broeckerhave af wilde.

Hij had enige tijd daarvoor de slaapwacht in Broeckerhave afgeschaft. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de bewoners van Broeckerhave. Het bestuur van Innoforte en de bewoners van Broeckerhave leefden al lenger in onmin met elkaar.


Foto boven: Gezicht op Velp vanaf IJsseloord. Op de voorgrond het Velperbroekcicuit. Rechts de flats van Broeckerhave aan de Aalscholversingel, in het midden het ziekenhuis en de kerk aan de Emmastraat, links de Ulenpas.

In het jaarverslag 2006 van Innoforte wordt al gesproken over problemen van bewoners met de dienstverlening en de positie van de huurderscommissie. In het jaarverslag wordt toegegeven dat het optreden van Innoforte zelf niet altijd gelukkig was. Maar de bewoners van Broeckerhave waren te assertief naar de zin van het bestuur van Innoforte. En dus was er binnen Innoforte geen toekomst voor Broeckerhave

Innoforte was in 2006 met AZL in gesprek om de huurcontracten weer via de eigenaar van de flatgebowuen, AZL uit Limburg, te laten lopen. Blijkbaar had AZL geen trek om het beheer zelf ter hand te nemen want nu is Broeckerhave overgedaan aan vastgoedbedrijf VSN uit Driebergen. En VSN gooit de huurflats in de vrije verkoop. Zodra er een flat vrijkomt gaat ie in de verkoop. Van de oorspronkelijke doelstelling van Broeckerhave om de appartementen te verhuren aan Velpenaren vanaf 55jaar is niets meer over. En de stichting die deze doelstelling zou bewaken is niet meer.

Het personeel van het Lorentzhuis en de bewoners van Broeckerhave zijn de uiteindelijke slachtoffers van de fusie tussen de Stichting Zorg en Wonen en de Stichting Humanistisch Woon - en Zorgcentrum. Onlangs vertrokken weer enkele medewerkers bij het Lorentzhuis. Inmiddels hebben al enkele tientallen medewerkers van het Lorentzhuis het veld geruimd.

Klik hier om naar het Dossier Innoforte/Casa Intermezzo te gaan.