Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 29 januari 2008

Aparte welstandsregels voor Elsweiden

Een merkwaardig bericht in de Gelderlander (24 januari 2008). De gemeente Rheden gaat aparte welstandsregels opstellen voor de bouw van de appartementen op de Elsweiden in Velp-zuid en de woningen op het terrein van de voormalige Da Costa Mavo in Dieren.

De gemeente heeft weer wat over het hoofd gezien hoor. Is dit allemaal nou zo ingewikkeld of heeft er weer iemand zitten slapen?

De gemeente schrijft op haar website:
"De welstandsnota is bij veel locaties, waaronder Da Costa en Elsweiden, geen goed toetsingskader voor welstand. In de welstandsnota wordt nog uitgegaan van een schoolgebied met de daarbij horende karakteristieke kenmerken. Bij de advisering door de welstandscommissie worden dan schoolcriteria toegepast bij woningbouw. Daarom zijn er voor beide locaties aparte welstandscriteria opgesteld."

Daar komen ze nu dus opeens achter. Dat kan niet anders. Het project De Elsweiden loopt al jaren en nu komt de gemeente er achter dat ze niet voldoen aan de welstandsregels. Waarschijnlijk heeft een ambtenaar een opmerking gemaakt over de welstandsregels waardoor een andere ambtenaar zich achter de oren is gaan krabben. Of is de gemeente nu een oplettende ambtenaar rijker? Iemand met overzicht! Direct contractverlenging geven die man of vrouw en alleen nog op deze klussen zetten.

De gemeente zat ook al te slapen bij het plan Larenstein. In het masterplan Larenstein is geen plaats voor het dierenasiel en het asiel moet op termijn verkassen. Maar de gemeente had even over het hoofd gezien om het dierenasiel en de eigenaar van het asiel en de grond waarop het dierenasiel staat, de Dierenbescherming, te informeren. De leiding van het asiel kwam pas achter de plannen van de gemeente toen ik in de regionale pers voorstelde om het asiel te verhuizen naar Beekhuizen.

Dus nogmaals! Maak een draaiboek waarin al dit soort punten worden opgenomen. En maak dit een levend document en hang het boven de bureaus van de afdeling ruimtelijke ordening. Als je tegen iets oploopt zoals kennelijk nu is gebeurt met de welstandseisen zet dat dan in dit draaiboek. Heb je later alleen maar profijt van.

’n Kijken of 't doordringt!!