Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 2 februari 2008

Stuurgroep Hart van Dieren is ontspoord!!


Finito!
De stuurgroep van Hart van Dieren is ontspoord.
Uit de rails gelopen!


De website van de Gelderlander meldt het einde van de samenwerking tussen gemeente en provincie in Hart van Dieren. De stuurgroep wordt ontbonden en de gemeente en de provincie gaan hun eigen weg.

Hart van Dieren wordt uitgevoerd in aparte projecten. De gemeente stelt eerst een dorpsvisie op waarin leven, wonen, werken en verkeer aan bod komen. De provincie ontwikkelt een nieuw plan voor de N348.

Een dergelijke beweging was al langer te verwachten. Het was al bij de presentatie van Atelier Verdaas duidelijk dat de provincie de banden met de gemeente wilde doorsnijden.

Het formele besluit tot ontbinding wordt op 12 februari verwacht. En uiterlijk 15 mei draagt de stuurgroep de zaken over aan provincie en gemeente.

Ik ben zeer benieuwd hoe dit ebsluit tot stand is gekomen. En nu wordt het strijd op meerdere fronten. De provincie én de gemeente moeten nu in de gaten worden gehouden.

En het roept natuurlijk veel vragen op. Hoe verder?

Hoe zit dat met het geld? Blijven de rijksbijdragen intact? Wie neemt weleke verliezen voor zijn rekening? Hoeveel geld blijft er over?

Want ik zie Pro rail niet meer genoemd.. Wat wordt de rol van ProRail? Die zul je toch nodig hebben als er wijzigingen rond het spoor op tafel komen.

Hoe zit het met dat ecoduct?

En het informatiecentrum. Wordt dat nu opgeheven?

Wanneer komt dit project weer op gang?
Een nieuw begin. Maar dan wel zonder de verantwoordelijken voor het fiasco zodat die geen verdere schade kunnen aanrichten.

Ik ben benieuwd welke namen ze voor de projcten zullen verzinnen.
Ik heb er wel 'n paar : "Bypass voor Dieren". Cardio-fitness voor Dieren", "Pacemaker voor Dieren"

En het volgende blijft staan:
Alle bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het fiasco in Dieren moeten eerst het veld ruimen!!! Gedeputeerde van Haaren het eerst. En vervolgens dienen de andere verantwoordelijken ook op te krassen.