Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 13 februari 2008

Ook Joop Kock is verantwoordelijk

Op de website van de gemeente wordt rustig verder gemanipuleerd. Onder de kop Provincie en gemeente werken samen verder in Dieren wordt gemeld dat de samenwerking in een project juist wordt beëindigd. Hart van Dieren wordt verder in aparte projecten opgepakt.
De conclusies en aanbevelingen uit het interne onderzoek van de stuurgroep en het Atelier v/h Verdaas zijn aanleiding voor deze splitsing.

Volgens mij is bij de presentatie van Atelier Verdaas iets heel anders gezegd. Daar werd juist betoogd dat het project onder één leiding zou moeten worden uitgevoerd en heeft men het niet gehad over verschillende projecten.

Ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Het is prima als iedere partij volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen deel maar over die samenwerking zullen toch afspraken gemaakt moeten worden. En beide projecten zullen toch op elkaar moeten worden afgestemd. Gezien de gang van zaken tot nu toe heb ik daar een hard hoofd in.

De stuurgroep wordt in mei ontbonden. Ik verwacht dan een gedetailleerde financiële eindafrekening. Het moet absoluut helder zijn waar het geld is gebleven.

Het is de bedoeling dat er eerst een Masterplan voor Dieren wordt opgezet. Dat zal gebeuren onder leiding van Joop Kock.

Wethouder van financiën Joop Kock zat de laatste twee jaar ook in de stuurgroep. Hij is dus voluit medeverantwoordelijk voor het financieel uit de bocht vliegen van het project.

Hij zal zich pas beraden over zijn positie als het raadsdebat daartoe aanleding geeft. Met andere woorden als de raad hem dwingt op te stappen of als hij onvoldoende steun vanuit de raad krijgt. Hij voelt zich dus alleen verantwoordelijk als een machtiger orgaan dan hij hem daarop aanpsreekt.

Joop behoort samen met gedeputeerde van Haaren, wethouder Jan Bart Wilschut en gedeputeerde Co Verdaas tot het groepje dat de hoogste verantwoording voor het project had.

Joop Kock moet het ontwikkelen van een dorpsvisie overlaten aan een ander.
Iemand die onbevangen en niet belast met een verleden tegen de zaken kan aankijken.

En nogmaals: die kosten van Hart van Dieren. Daar verwacht ik een uitgebreide en gedetailleerde verantwoording van.

Daarnaast is er nog steeds geen officiële reactie van de stuurgroep op het interne onderzoek. Waar blijft dat?

Wethouder Kock moet gewoon verstandig zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen. Het gaat er niet om of hij wel of niet een Masterplan zou kunnen opzetten.
Hij is moreel gezien niet de juiste man om zich nog verder op enige wijze met dit project te bemoeien.

Hij moet gewoon opstappen!

Ada Boerma's plagiaat in de dagbladen

Heeft Ada Boerma de inspiratie om tijdens die raadsvergadering van morgenavond, donderdag 14 februari, zonder mitsen en maren haar spijt te betuigen en haar excuses aan te bieden. te zeggen:

”Ik, Ada Boerma, heb een fout gemaakt, een grote fout.

Om duidelijk te maken dat de ophef inderdaad landelijk is en ter voorbereiding voor de Drielse raadsleden iedere dag even een kleine herinnering.

Vandaag maar eens wat krantenartikelen.
Klik op de afbeeldingen om te vergroten.