Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 17 maart 2008

Hart van Dieren - presentatie 11 maart (dl 2)

Afgelopen dinsdag 11 maart presenteerde wethouder Joop Kock de aanpak voor de ontwikkeling van het masterplan voor Hart van Dieren. Vandaag over de aanpak van het masterplan zelf.

Joop Kock begon met te zeggen dat de adviezen van het Atelier v/h Verdaas nauw worden gevolgd. Dat “nauw” moet u alvast met een fikse korrel zout nemen. De Atelieristen hadden geadviseerd om het project onder de leiding van één partij te brengen maar dat is niet gebeurd. Een afgeslankte versie van de stuurgroep met daarin gedeputeerde van Haaren en wethouder Kock neemt in dit proces de beslissingen. Ouwe meuk dus. Dezelfden die het project in de soep hebben laten lopen.

En het Atelier kwam ook met het “mijtervoorstel” (rechts) waarin ook de Harderwijkerweg voor doorgaand verkeer was bestemd. Daar zijn Joop Kock c.s. van afgestapt. De Harderwijkerweg wordt niet bestemd voor doorgaand verkeer. Begrijp me goed. Er is niks mis met die beslissing maar ga dan niet roepen dat de adviezen van het Atelier "nauw worden gevolgd".

Om tot het masterplan te komen gaat de gemeente eerst een probleemanalyse uitvoeren, een dorpsvisie ontwikkelen en randvoorwaarden vaststellen. Daarna zullen de provincie en ProRail de infrastructurele aanpassingen inbedden in de gemeentelijke plannen.

Ik kan u melden dat die probleemanalyse en de dorpsvisie al gereed zijn. Die heeft Joop afgelopen dinsdag al gepresenteerd. In een van de sheets staat namelijk dat de dorpsvisie leidt tot raakvlakken met de provincie en ProRail. De dorpsvisie moet dus vooraf gaan aan de vaststelling van die raakvlakken. En aan die dorpsvisie moet weer de probleemanalyse ten grondslag liggen. Maar die raakvlakken werden dinsdagavond ook al gepresenteerd. Ergo, de probleemanalyse en dorpsvisie zijn dus al klaar.
Op de sheets staat trouwens ook dat dit in maart 2008 klaar is. Nu moeten dus alleen nog de randvoorwaarden worden vastgesteld.

Onderstaand die raakvlakken. Ik heb de informatie uit twee van de sheets in onderstaande afbeelding geïntegreerd. Klik op de afbeelding om te vergroten.


En ik begrijp dan ook weer niet waar die uitspraken over "Communicatie" op slaan. Daarin staat onder andere dat bewoners, stakeholders, politiek en media worden geïnformeerd en dat het vertrouwen van de bewoners en de raad via communicatie wordt gewonnen. Ook worden de bewoners betrokken bij de plannen.

Dat is dus allemaal mosterd na de maaltijd. Het grootste deel is al klaar. Dat was ook niet zoveel werk hoor. Op een achternamiddag is een powerpointpresentatie in elkaar gedraaid en voilà, het grootste deel van de gemeentelijke bijdrage aan het masterplan is gereed. Het moet alleen nog even worden opgeschreven in lijvige rapporten. Daarvoor gaat Joop Kock externe deskundigen inhuren.

Om ons te overtuigen heeft Joop ook een strategie. Samengevat in de woorden “media, raad, bewoners, belangengroepen en stakeholders”. Bij de presentatie werd er natuurlijk, hoe kan het ook anders, bij gezegd dat dit allemaal zorgvuldig moet gebeuren. Daar kun je jezelf nooit een buil aan vallen. Zorgvuldig is een rekbaar begrip. Wat de gemeente onder zorgvuldig verstaat is vaak heel iets anders dan wat ik daaronder versta.

De gemeente gaat ons becommuniceren via de Gelderlander, de Regiobode en een actuele website (welke?). Daarnaast is er BODT-overleg met belangengroeperingen, zijn er informatiebijeenkomsten en worden ambassadeurs ingezet.

BODT betekent trouwens Benen Op De Tafel. Leuk hè! Als dat maar niet ontaardt in BOT overleg waarin de gemeente praat en de belangengroeperingen alleen nog maar ja mogen zeggen.

Ik ben wel benieuwd wie die ambassadeurs zijn. Gaan de Muzikanten weer een deuntje spelen? Komt Dijkstal of een andere hotemetoot weer tevoorschijn?

Joop Kock vroeg ook nog aan de gemeenteraad of die maar even akkoord wil gaan met het uitgeven van 200.000 euro voor al dit moois. Joop was alvast met het uitgeven begonnen. Die uitgaven wil ie dus buiten het budget voor Hart van Dieren houden.

En ja dan is er natuurlijk ook nog dat duivelse dilemma. De tijd voor inspraak en debat is zeer beperkt. Alles moet immers vóór de zomer klaar zijn want anders staan de rijksbijdragen op de tocht.

De boodschap is helder: koppen dicht en luisteren!

Naar Your Master's Voice.

Tot zover de presentatie. Onderstaand het deel van de presentatie over het masterplan. Als u op een afbeelding klikt dan wordt deze in een apart scherm vergroot weergegeven.