Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 5 mei 2008

Duitschland capituleert

Op 4 mei 1945 accepteerde veldmaarschalk Montgommery in zijn hoofdkwartier op Luneburgerheide de volledige capitulatie van de Duitse troepen in Noord-West Europa. Deze capitulatie ging in op 5 mei 1945 om 8 uur 's morgens.

In Nederland ontstond een vervelende situatie toen de Duitse commandant generaal Blaskowitz meende dat de capitulatie niet gold voor de Duitse troepen in Nederland.

Hij werd ontboden bij de Canadese luitent-generaal Foulkes en op 5 mei werden in Hotel "De Wereld" in Wageningen de voorwaarden voor overgave besproken. Daarbij was ook prins Bernhard, commandant van de Nederlandse strijdkrachten

Andere geruchten willen dat Foulkes een privé-feestje wilde vieren om in aanmerking te komen voor de positie van Chef van de Canadese Generale Staf.

In ieder geval, de volgende dag, zondag 6 mei 1945, tekende Blaskowitz de capitulatie van alle Duitse troepen in Nederland.

Twee dagen later, op 8 mei 1945, werd in Berlijn de capitulatie van het Derde Rijk getekend door de Duitse oppercommando en de geallieerden.

De oorlog was in elk geval voorbij!

Althans op het westelijk halfrond.

Aan de andere kant van de aarde woedde de oorlog nog drie maanden door.