Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 10 mei 2008

Toekomstvisie zwembad Rheden

Op de informatieavond van 15 mei (as doenderdag) komt in de gemeenteraad de "Toekomstvisie Zwemmen in Rheden" aan de orde.

Het adviesbureau Hopman●Andres Consultants heeft een behoeften voor een nieuw zwembad onderzocht.

Het is natuurlijk ’n dik rapport geworden waarin ook de “zwembadhistorie” van Rheden de revue passeert. Op de historie van zwembad Nieuwland kom ik nog terug. Daar ben ik in aan het graven. Volgens zit daar nog heel wat interessante informatie. Ook over de rol van de gemeente.

H●AC komt tot de wel zeer opzienbarende (maar niet heus) conclusie advies dat er nu en in de toekomst behoefte is aan een overdekte zwemvoorziening met Rheden als voorkeurslocatie. Daarnaast moet overwogen worden om de Dumpel voort te laten bestaan.

De kosten zullen z’n € 7,5 miljoen belopen. En dat vind ik dus wel heel erg opzienbarend.

Dat moet wel een ontzettend mooi zwembad worden.

Laat ik de gemeenteraad daarom nu maar weer eens een gratis advies geven!
Jullie hebben net meegemaakt hoe het gegaan is met het project Hart van Dieren!
Denk er eens diep over na waar de relatie met een zwembad van € 7,5 miljoen ligt!!

Van de week kreeg ik ook ‘n mailtje van Rudolf Bosveld, een van de voorzitters van zwemvereniging PFC. Hij reikte nog een aantal argumenten vóór het zwembad aan.

Onderstaand de argumenten van Rudolf op 'n rijtje:

Beleidsterrein: Wijkgericht beleid
Doelgroep: Inwoners van de wijk.
Alle aangeboden activiteiten worden bezocht door mensen uit de wijk of uit het dorp. Hierdoor zal het bewegingspatroon van de bewoners positief beïnvloed worden. Ook de sociale cohesie wordt positief beïnvloed door een goed toegeruste zwemvoorziening. In dat kader is clustering van meerdere (maatschappelijke) voorzieningen wenselijk.

Beleidsterrein: Gezondheidszorg
Doelgroep: Mensen die lichamelijke klachten hebben of mensen die zwemmen als preventiemiddel benutten.
Het zwembad speelt een belangrijke rol in zowel de curatieve als de preventieve gezondheidszorg. Therapeutisch zwemmen voor mensen met reuma, artritis, fibromyalgie en vele andere ziekten is een veelvoorkomende activiteit die vaak in combinatie met een fysiotherapeut wordt aangeboden.

Beleidsterrein: Werkgelegenheid en economie
Doelgroep: Werknemers, toeleveranciers en bedrijven en instellingen die deel uitmaken van de cluster.
Het zwembad biedt stagemogelijkheden en (veelal part-time)werkgelegenheid aan de lokale bevolking. In een zwembad wordt werk aangeboden in de receptie, het zwemonderwijs, de administratie, de techniek, de schoonmaak en de horeca.

Beleidsterrein: School
Doelgroep: Leerlingen van het basisonderwijs, het bijzonder onderwijs en van het voortgezet onderwijs. Verder maken studentenverenigingen vaak gebruik van een zwembad.

Het zwembad blijkt in toenemende mate een rol te kunnen spelen in de buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn schoolzwemactiviteiten bezig aan een revival. Zwemmen blijkt voor schoolkinderen een gezonde en in meerdere opzichten nuttige bewegingsvorm (hygiëne, veiligheid, spel).

Beleidsterrein: Sport
Doelgroep: Sporters variërend in alle relevante leeftijdscategorieën
Wedstrijdzwemmen, masterzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, duiksport.

Beleidsterrein: Jeugd en Gezin
Doelgroep: Gezinnen met jongen kinderen.

Naast het zeer populaire familiezwemmen wordt de zwemvoorziening gebruikt voor zwangerschapszwemmen, babyzwemmen en peuterzwemmen. Een gemiddeld gezin zal vele jaren frequent gebruik maken van de voorziening. Veel gezinnen komen met de fiets of lopend naar de voorziening indien deze in een wijk met een voldoende groot verzorgingsgebied is gesitueerd.

Beleidsterrein: Veiligheid
Doelgroep: Kinderen, wijkbewoners
Zwemles, zwemmend redden, KNBRD-activiteiten. Daarnaast is een geclusterde zwemvoorziening een plek waar jeugd zich kan vermaken. Hierdoor zal de sociale veiligheid op straat toenemen.

Beleidsterrein: Ouderenbeleid
Doelgroep: Senioren, ouderen
De activiteiten die in zwembaden aan ouderen worden aangeboden zijn erg populair. De fysiologische omstandigheden van water zorgen ervoor dat ook ouderen verantwoord kunnen blijven bewegen tot op zeer hoge leeftijd.
Ook de sociaal maatschappelijke rol van deze activiteiten zijn van groot belang.

Beleidsterrein: Gehandicaptenzorg
Doelgroep: Minder validen en mensen met een verstandelijke beperking
Speciale activiteiten voor minder validen en instellingen voor dagopvang en gehandicaptenzorg.

Beleidsterrein: WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
Doelgroep: Inwoners die gebruik mogen maken van de WMO
Binnen een aantal van de negen prestatievelden van de WMO zijn activiteiten mogelijk welke in het zwembad worden uitgevoerd. Het zwembad kan o.a. bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers.

Beleidsterrein: Integratie
Doelgroep: Nieuwe inwoners van de gemeente

Voor de integratie van allochtone inwoners zijn speciale programma’s ontwikkeld. Het participeren in de Nederlandse zwemcultuur zorgt voor snelle integratie. Hier speelt de samenstelling van de cluster een belangrijke rol.

Beleidsterrein: Toerisme & Recreatie
Doelgroep: Toeristen en inwoners
Het zwembad is een interessante slechtweervoorziening en is laagdrempelig van aard. Een zwembad maakt een belangrijk onderdeel uit van het toeristisch recreatieve aanbod..In vakanties wordt door de jeugd veel gebruik gemaakt van het zwembad. Dit is zeker het geval indien er speciale vakantieactiviteiten worden aangeboden.